Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Helmer Winter

12.7.1895–17.1.1963

Helmer Winter syntyi Uudessakaupungissa, pääsi ylioppilaaksi
Uudenkaupungin yhteislyseosta 1913 ja suoritti filosofian kandidaatin
tutkinnon ja kasvatusopin tutkinnon 1919. Hän toimi kieltenopettaja eri
oppilaitoksissa Uudessakaupungissa ja Turussa lähes neljäkymmentä vuotta.

Lisätietoja.


Helmer Winterin arkisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Käsikirjoitusarkiston luovuttamaa lehtori Helmer Winterin jäämistöön kuuluvaa aineistoa.

1. kansio
 • Jäljennös tutkintotodistuksesta, kirje ja kirjeluonnos
 • Paikannimitutkimuksen bibliografiaa / koonnut Helmer Winter (1 vihko)
 • Paikannimiä. Seminarieövningar 1916 (1 vihko)
 • Paikannimimuistiinpanoja (1 lehtiö ja erillisiä sivuja)
 • Paikannimitutkimusta (3 vihkoa lehtileikkeitä)
 • Käsikirjoitus: Vanha asiakirja 1400-luvulta. Uudenkirkon T. l. kylännimiä (1 vihko)
 • Tl. Uudenkirkon paikannimistä 17.1.1917. Jäljennös maisteri A. Meren kokoelmasta  (2 vihkoa)
 • Tl. Uudenkirkon kylän- ja talonnimiä koskevan tutkielman esitöitä (5 vihkoa)
 • Paikannimitutkimusta koskevia tietoja (mm. kirjallisuusmainintoja), Tl. Uudenkirkon kylän- ja talonnimiä koskevan tutkielman esitöitä, lehtileikkeitä
 • Jussi Ahteen ”arveluita” Tl. Uudenkirkon kylän- ja talonnimistä
 • Käsikirjoitusluonnos: Kertomus Uudenkaupungin seudulla tehdystä paikannimistön keruusta / [kirj. Irene Palmros (Ahtinen-Karsikas), ?julk. Uudenkaupungin Sanomissa]
 • Käsikirjoituskatkelma (?kopio): Kertomuksia Uudenkirkon entisiltä ajoilta / kirj. F. A. [= Fredrik Aalto, julk. 1885]