Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Pertti Virtarannan kirjeenvaihtoa vuosilta 1938–1952

Kirjeenvaihto on saatu Liisa Virtarannalta 29.1.2003, ja siitä on tehty sopimus 27.2.2003 (pdf).


Kirjeenvaihdon 1938–1952 yms. on luetteloinut Marja Torikka 19.–20.7.2007.

 

Aineisto sisältää mm. seuraavia kirjeitä (ja kortteja):

 • Pertti Virtarannan kirjeitä ja kortteja Helmi Linnalle (myöh. Virtaranta), yhteensä 100 kpl:

13.10.1938–16.12.1938 (7 kpl)

17.2.1939–28.12.1939 (42 kpl)

7.3.1940–17.12.1940 (23 kpl)

9.1.1941–14.11.1941 (5 kpl)

29.3.1942–21.12.1942 (11 kpl)

14.1.1943–30.12.1943 (7 kpl)

12.8.1945–9.12.1945 (4 kpl; 2 viimeistä rouva Virtarannalle)

1 päiväämätön ja kuoreton kirje

 • Helmi Linnalle (10.7.1938) tullut kortti ja Helmi Virtannalle tulleet kaksi korttia (1948)
 • Helmi Linnan virkatodistus virkatodistus (14.7.1945)
 • Helmi Linnan (käsialasta päätellen) kirjelippunen Pertti Virtarannalle 15.8.1940 (ei allekirjoitusta)
 • Helmi Linnan kirje Pertti Virtarannalle 29.3.1945
 • Helmi Linnan kortti Pirkko Viitaniemelle (sisarelle?) 3.7.1945
 • Helmi Virtarannan kortti Pertti Virtarannalle 8.8.1952
 • Pertti Virtarannan kirjeitä isälleen 1945 (sisältävät muistiinpanoja karjalan kielestä)
 • Kotiväeltä kuusi kirjettä ja korttia 1945
 • Viljo Tervosen kirjeitä Pertti Virtarannalle vuosilta 1941–1945 (ei aikajärjestyksessä; runsaasti)
 • Virosta kaksi kirjettä 1940
 • Ruotsista kuusi kirjettä tai korttia 1946–1951
 • Lauri Hakuliselta kirje 1944 ja kolme kirjettä 1949
 • E. A. Tunkelolta kirje 1949
 • Niilo Valoselta kirje 1945 ja kortti 1948 (ehkä enemmänkin)
 • Aulis Ojajärveltä viisi kirjettä (1944–1949)
 • Lisäksi eri lähettäjiltä n. 26 kirjettä tai korttia eri vuosilta (useita 1945; ei aikajärjestyksessä)
 • Kirjoitus Itä-Karjalan kansanopetuksesta ennen ja nyt (Pertti Virtarannan esitelmä?)
 • Karkun suojeluskunnan jäsenkirja
 • Helsingin yliopiston Historiallis-filologisen laitoksen pääsykortti
 • Kaksi Helsingin kaupungin lainauskorttia 1937–1939
 • VR:n kuukausilippu 9.4.–8.5.1941
 • Muutamia valokuvia lähinnä Itä-Karjalasta


Luetteloitujen kirjeiden lisäksi henkilöarkistossa on liki 40 kansiollista Virtarannan kirjeenvaihtoa 40-luvulta aina vuoteen 1997 asti.


Palaa otsikoihin