Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Pertti Virtarannan kirjeenvaihtoa vuosilta 1938–1952

Aineisto sisältää mm. seuraavia kirjeitä (ja kortteja):

 • Pertti Virtarannan kirjeitä ja kortteja Helmi Linnalle (myöh. Virtaranta), yhteensä 100 kpl:

13.10.1938–16.12.1938 (7 kpl)

17.2.1939–28.12.1939 (42 kpl)

7.3.1940–17.12.1940 (23 kpl)

9.1.1941–14.11.1941 (5 kpl)

29.3.1942–21.12.1942 (11 kpl)

14.1.1943–30.12.1943 (7 kpl)

12.8.1945–9.12.1945 (4 kpl; 2 viimeistä rouva Virtarannalle)

1 päiväämätön ja kuoreton kirje

 • Helmi Linnalle (10.7.1938) tullut kortti ja Helmi Virtannalle tulleet kaksi korttia (1948)
 • Helmi Linnan virkatodistus (14.7.1945)
 • Helmi Linnan (käsialasta päätellen) kirjelippunen Pertti Virtarannalle 15.8.1940 (ei allekirjoitusta)
 • Helmi Linnan kirje Pertti Virtarannalle 29.3.1945
 • Helmi Linnan kortti Pirkko Viitaniemelle (sisarelle) 3.7.1945
 • Helmi Virtarannan kortti Pertti Virtarannalle 8.8.1952
 • Pertti Virtarannan kirjeitä isälleen 1945 (sisältävät muistiinpanoja karjalan kielestä)
 • Kotiväeltä kuusi kirjettä ja korttia 1945
 • Viljo Tervosen kirjeitä Pertti Virtarannalle vuosilta 1941–1945 (ei aikajärjestyksessä; runsaasti)
 • Virosta kaksi kirjettä 1940
 • Ruotsista kuusi kirjettä tai korttia 1946–1951
 • Lauri Hakuliselta kirje 1944 ja kolme kirjettä 1949
 • E. A. Tunkelolta kirje 1949
 • Niilo Valoselta kirje 1945 ja kortti 1948 (ehkä enemmänkin)
 • Aulis Ojajärveltä viisi kirjettä (1944–1949)
 • Lisäksi eri lähettäjiltä n. 26 kirjettä tai korttia eri vuosilta (useita 1945; ei aikajärjestyksessä)
 • Kirjoitus Itä-Karjalan kansanopetuksesta ennen ja nyt (Pertti Virtarannan esitelmä?)
 • Karkun suojeluskunnan jäsenkirja
 • Helsingin yliopiston Historiallis-filologisen laitoksen pääsykortti
 • Kaksi Helsingin kaupungin lainauskorttia 1937–1939
 • VR:n kuukausilippu 9.4.–8.5.1941
 • Muutamia valokuvia lähinnä Itä-Karjalasta

Luetteloitujen kirjeiden lisäksi henkilöarkistossa on liki 40 kansiollista Virtarannan kirjeenvaihtoa 40-luvulta aina vuoteen 1997 asti.

Palaa otsikoihin