Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Pertti Virtarannan arkiston aineistoja

Aineistot on järjestänyt Katarina Kapiainen kesällä 2012.

Päiväkirjat ja kalenterit

Virtarannan henkilöarkistossa on kaksi lipasta ja yksi pahvilaatikollinen Pertti Virtarannan kalentereita vuosilta 1949 ja 1952–1971. Näiden lisäksi kokoelmaan kuuluu 36 kansiollista A5-kokoisia vihkoja (204 kpl), jotka sisältävät muistiinpanoja matkoilta vuosina 1957–1996. Vihkoissa on mm. lehtileikkeitä, museoiden esitteitä sekä merkintöjä haastatelluista henkilöistä, puheluista ja sanaston keruupaikasta ja -ajasta. Matkamuistiinpanoista erillään on lisäksi 9 kotelollista matkapäiväkirjoja.

Väinö Linnaan liittyvä aineisto

Väinö Linnaan liittyvät aineistot sisältävät mm. Virtarannan ja Väinö Linnan keskusteluiden litterointeja vuosilta 1973 ja 1978, Virtarannan muistiinpanoja Väinö Linnan kielestä sekä Virtarannan laatimia esitelmiä ja puheita Väinö Linnasta ja Urjalasta. Virtarannan haastatteluissa Linna kuvailee lapsuuttaan ja kertoo esimerkiksi isoisänsä vaikutuksesta Koskelan Jussin hahmon luonteenkuvauksessa.

Karjalan keruumatkat

Virtarannan Karjala-aineistot sisältävät matkapäiväkirjoja usealta vuosikymmeneltä, Suru virret suuhun tuopi -kirjan kirjeenvaihtoa ja litterointikopioita, Karjalan kielen sanakirjaan liittyvää materiaalia ja itkuvirsien nuotinnoksia.

Virtarannan omien muistiinpanojen lisäksi kokoelmaan kuuluu myös Eino Laukkasen ja Matti Jeskasen matkamuistioita, Maiju Keynään muistiinpanoja Itä-Karjalasta, Vienasta ja Aunuksesta 1930-luvulta alkaen, Pekka Kyöttisen kuvaus Repolasta vuosilta 1918–1921, Sjögrenin päiväkirjan Karjalaa käsittelevä osuus, A. R. Järven muistiinpanoja, Iiro ja Niilo Marttisen karjalaismuistiinpanot 1920-luvulta ja Penttilän osittain sotavangeilta keräämät karjalaismuistiinpanot vuosilta 1941–1942.

Karjalaan liittyvä aineisto on jaoteltu karkeasti Tverin ja Vienan alueilta koottuun karjalaisaineistoon sekä lyydin- ja aunuksenkieliseen aineistoon. Näiden aineistojen lisäksi arkistossa on myös jonkin verran Inkeristä koottua aineistoa.

Tverin ja Vienan karjala

Tverin ja Vienan aineistoihin kuuluu Selkissä, Kostamuksessa, Kivijärvellä, Uhtuassa, Vuokkiniemessä, Kiestingissä ja Miinoassa 1960- ja 1970-luvulla nauhoitettujen haastatteluiden litterointeja. Lisäksi kokoelmassa on Virtarannan Vienan kyliä kiertämässä -teoksen supistamaton käsikirjoitus (1978), matkapäiväkirjoja, itkuvirsiä, valokuvia ja kirjaa varten koottua, käyttämättä jäänyttä aineistoa 1960–1980-luvuilta.

Kokoelma sisältää myös muun muassa jäljennöksen Väinö Kaukosen muistiinpanoista (kansanrunouden keruumatka Vienan Karjalaan 15.9.–15.10.1942), Lauri Hannikaisen vienalaismuistiinpanojen kopiot vuodelta 1909, Perinteen perässä Neuvosto-Karjalassa -ohjelmaan liittyvää kirjeenvaihtoa, muistiinpanoja Akonvaaran murteesta ja tavoista sekä Vilho Jyrinojan jäämistöä (lauluja, sanastoa, tarinoita, Akonlahden paikannimiä).

Lyydi ja aunus

Virtarannan arkistossa on vuosina 1958–1966 tehtyjen lyydin- ja aunuksenkielisten haastatteluiden litterointeja. Puhetta on tallennettu Haljärvellä, Suonpohjalla, Kuujärvellä, Peltoisissa, Siidniemessä, Kintahankylässä, Pyhäjärvellä, Prääsässä, Kaskesjärvellä, Kirvesjärvellä, Tšärniemessä, Vieljärvellä, Loginassa, Kukkarvissa, Korbiniemessä, Nugassa, Puikniemessä, Loginselässä, Riipuskalassa, Mägriässä, Nekkulassa, Kuittisissa, Pižissä, Tahtahalassa, Jeroilassa, Kotkatjärvellä, Sammatuksessa, Tuuksen kylässä, Simaniemessä, Lotinapellossa ja Viteleessä.

Inkeri

Virtarannan inkeriä koskevaan aineistoon kuuluu inkerin kartuntakorttien kopioita, inkerin murrekarttapohjia, inkerin murteiden sanalippuja, Antti Hämäläisen Inkerin-muistiinpanoja, Lempi Sjöbergin sananlaskuja ja päiväkirja, inkerin sanastokysely vuodelta 1966 (vastauskirjeitä ja sanalippuja), kirjeitä, valokuvia ja kielimuistiinpanoja Soikkolasta, Laukaansuulta ja Narvusista.

Amerikansuomalaiset

Virtarannan amerikansuomalaisia käsittelevä aineisto sisältää Virtarannan Amerikan-matkojen päiväkirjat vuosilta 1965 ja 1975, amerikansuomen ainesta matkalta 1980 (kirjeitä, esitelmiä, lehtileikkeitä) ja 9 vihkollista Amerikan-matkan muistiinpanoja vuodelta 1980. Digitoimattoman aineiston joukossa on lisäksi Virtarannan tutkimus amerikansuomesta (kaksi kansiota, s. 1–916).


Vermlanti

Virtarannan metsäsuomalaisiin liittyvään aineistoon kuuluu Matti Mörtbergin haastatteluita, litterointeja Kajsa Henrikssonin puheesta (1975), Maj-Lis Holmbergin muistiinpanoja metsäsuomalaisista, tietoja Helmi ja Pertti Virtarannan Folk och forskare i finnskogen -valokuvanäyttelystä ja Virtarannan matkakertomuksia Vermlannista vuosilta 1954, 1956, 1960, 1967 ja 1971. Kokoelmassa on erityisesti Virtarannan Suomalaismetsissä-kirjaan kerättyä aineistoa (mm. muistiinpanoja, keruukertomuksia 1960-luvulta alkaen, tietoa kuvausmatkoista ja torppien esittelyä).


Sanalippaat

Osa Virtarannan keruumatkoillaan kokoamasta sanastosta on sijoitettu erillisiin sanalippaisiin. Nämä viisi lipasta sisältävät Inkeriläisiä sananlaskuja ja arvoituksia -kirjan ainesta, amerikansuomea (sanalippuja, nimilippuja, fraaseja, käyt. sanakirjaan ja Virtarannan artikkeliin), karjalan äänne- ja muoto-opin ainesta (Helmi Virtarannan poimimaa Karjalan kielen sanakirjasta), Haljärven sanastoa (poimittu muistiinpanoista, ei teksteistä) ja suomen murresanoja.