Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Eemil Aukusti Tunkelo

1870–1953

Eemil Aukusti Tunkelo syntyi Längelmäellä. Hän oli Helsingin yliopiston suomalaisen filologian apulainen [= apulaisprofessori] (1923–1933) ja suomen kielen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1933–1938.

Tunkelo oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kielitieteellisen valiokunnan sihteerinä 1899–1916 ja hoiti sen kansanmurteiden sanastonkeruuasiat. Sanastajien apuneuvoksi hän julkaisi 1899 Suomen kielen keräilysanaston. Sanakirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja hän oli 1931–1934.

E. A. Tunkelon arkisto

1. kansio
 • Sanakirjasäätiötä koskevia papereita
 • vuosikertomus 1924–1925
 • hallituksen kertomus säätiön toiminnasta 1926
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1927 sekä ehdotus stipendiaattiohjelmaksi 1927
 • liite vuosikertomukseen 1927 (= keruukertomuksia)
 • liite vuosikertomukseen 1927 (= Hakulisen selonteko hänen tarkistamistaan kokoelmista)
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1928
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1929
 • liite vuosikertomukseen 1929 (= kirje opetusministeriölle)
 • tulo- ja menoarvioehdotukset 1930, 1933, 1934
 • stipendiaatteja 1932
 • pöytäkirjoja valtuuskunnan kokouksesta 27.11.1931, 17.3.1934
 • ehdotus työsuunnitelmaksi 1932
 • vuosikertomus 1931
 • vuosikertomus 1933
 • vuosikertomus 1935
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1937
 • vuosikertomus 1937
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1938
 • vuosikertomus 1938
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1939
 • ehdotus talousarvioksi 1940
 • ehdotus tulo- ja menoarvioksi 1941
 • ehdotus työsuunnitelmaksi 1942
 • ehdotus talousarvioksi ja työsuunnitelmaksi 1934
 • ehdotus työsuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi 1944
 • Suomen Suvun talousarvio 1937
 • ehdotus Suomen Suvun talousarvioksi 1940
 • kansankielen sanakirjaa koskeva paperi
 • kirjeitä
 • kokouskutsuja
 • raha-asioita koskevia papereita
 • "Onko sanastonkerääjän merkittävä teemamuotoja?"
 • Turun yliopiston järjestyssäädöksiä 1934
 • Sanakirjasäätiön säännöt
 • Sanakirjasäätiön säädekirja
Ks. myös Juha Arvo Lopmeren arkistoa.