Siirry sisältöön

Emil Nestor Setälä

(1964–1935)

Kielen- ja kansanrunoudentutkija, poliitikko.

E. N. Setälä toimi Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina vuosina 1893–1929, Turun yliopiston kanslerina vuodesta 1926 ja perustamansa tutkimuslaitoksen Suomen suvun johtajana vuodesta 1930. Senaattorina hän oli 1917–1918, opetusministerinä 1925, ulkoasiainministerinä 1925–1926. Valtioneuvoksen arvonimen hän sai 1934.

E. N. Setälän arkisto

Laatikot 1–4

 • Muistiinpanoja Inkerin runoista, sanapoimintoja murteista, vanhasta kirjasuomesta, vepsästä, vatjasta, liivistä, virosta, suhu-s:n käytöstä; murresanoja Hoppulaisen sanastosta Minna Canthin Murtovarkaudessa, sanapoimintoja Juhani Ahon Panusta.

 Laatikko 5

 • Vihko 1: Ulkoministeriö 1926

 • Vihko 2: Mytologisia etymologioja

 • Vihko 3: Sanoja, esim. tehdas, runoja 18.8.30 Suistamosta, 2) Väinämöinen ja Joukahainen, 6 s., 1) Kanteleen synty, 3 s., 3) Maailman luominen, 3 s., 4) Lemminkäisen virsi, 7 s.

 • Avolehtiö: Puhe. Arvoisat kansalaiset, Yrjö Koskinen kansanjohtajana

 • Vihko: mm. Thomsen ja Ahlqvist

 • Lausunto Ramstedtin väitöskirjasta, 8 s.

 • Lappska språket. Nordisk Upplagsbok, konekirj., 7 s., 3 kpl

 • Andrej Rudnevin kirje 1914, 1 s.

 • Liakan kirje 26.6.34, 1 s.

 • Käsikirj. Magy. vál, vál-ik, unk., 4 s., suom. 5 s. + 1 s.

 • József Aczélin kirje 12.8.1926, 2 s.

Kansiot 1–4

 • Turun yliopiston rahaston kirjeitä ja kirjekopioita 1930–1935 Setälälle

Kansio 5

 • E. Granit–Ilmoniemen kirjeitä Setälälle 1903 (vanha kirjasuomi), Granit-Ilmoniemen muistiinpanoja vanhasta kirjasuomesta (ns. Eurajoen käsikirjoitus)

Kansio 6

 • Turun yliopiston kanslerille (Setälälle) osoitetut professorien vastaukset kanslerin kirjeeseen 23.9.1930

Kansio 7

 • Turun yliopiston professorien lausunnot opetuksen tarpeista ja työskentelyn muuttamisesta instituutinomaiseksi

Kansio 8

 • Lehtileikkeitä Setälästä, Setälän kirjoituksia

Kansio 9

 • Lausunto ja sen luonnos historiallis-kielitieteelliselle osastolle suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen professorinviran hakijoista 1932

 • Lausunto suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorinviran hakijoista

Ks. myös Martti Rapolan arkistoa