Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Taito Piiroinen

1918–2004

Nykysuomen sanakirjan toimittaja

Taito Piiroisen arkisto

1. kansio
 • kansankulttuurin sanastoa
 • Kirjoitettu kieli (kirjoitus)
 • opetusmonisteen tms. käsikirjoitusta (suomen kieli)
 • välimerkeistä, sijamuodoista, sanastosta ym.
 • verbintaivutuksesta ym., oikeinkirjoitusohjeita, opetukseen liittyvää, lehtileikkeitä
 • "Tänäinen tosio" US 6.11.1975
 • "Sanastoa" US 6.11.1975
 • "Kun häitä vietettiin eriössä" US 6.11.1975
 • "Uudissanoista luettelo tekeillä" US 6.11.1975
 • "Teitittely kulttuurikielissä" US 4.2.1968
 • "Ihminen kielitieteilijän näkökulmasta" US 4.11.1963
 • "Uusia tietoja samojedien mailta" US 18.10.1968
 • "Suomen kielen nauhoitearkistossa yli 5 000 tuntia kansan puhetta" HS 15.10.1963
 • "Rei’ittää eikä rei’ittää’ HS 1 5.10.1963
 • "Suomen kieli ja suomen kansa" US 5.8.1963
 • "Miljoona suomenkielistä paikannimeä arkistoitu" US 13.12.1963
 • "Nobel-palkittu fyysikko" US (päivämäärä puuttuu)
 • "Elämä ilman nimiä olisi hankalaa" HS 27.2.1972
 • "Kielitoimisto ei hyväksy nykyajan tietokonekieltä" US 17.10.1972
 • "Päivämäärän merkitseminen" US 21.12.1971
 • "Klassinen vai klassillinen? Hallitukselta haluttiin kieliasun uudistamista" US 12.4.1972
 • "Improvisointi puhekasvatuksen perusta" US 17.1.1967
 • koetehtäviä (suomen kieli)
 • sekalaisia muistiinpanoja ym.
2. kansio
 • Aarno Nietosvaara – Taito Piiroinen, Kielitiedosta kielen hallintaan (käsikirj.)
 • asiakirjakopioita, lehtileikkeitä (Sääksmäki)
3. kansio
 • Kymi 1945, muistiinpanoja (3 lehtiötä + muutama sivu sananparsia ja uskomuksia)
 • luettelo Kymin sanastoista ennen vuotta 1945
4. kansio
 • luentomuistiinpanoja
 • Albert Hämäläinen, Yleistä kansatiedettä (1939)
 • Martti Airila, Kielitieteen periaateoppia (1939)
 • Martti Airila, Kielitieteen periaateoppia II (1944)
 • Martti Rapola, Suomen äännehistoria I ja II (1939)
 • Martti Airila, Vanhaa kirjasuomea (1939)
 • Ojansuu: Millaista suomea puhuttiin keskiaikaan?
 • Martti Airila,Karjala-aunusta
 • muistiinpanoja (kaikki samassa vihkossa)
 • E. N. Setälä, Über Quantitätswechsel im finnisch-ugrischen
 • Heikki Ojansuu, Millaista suomea puhuttiinkeskiaikana?
 • E. N. Setälä, Kielentila ja oikeakielisyys
 • Lauri Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys
 • Martti Rapola, Suomen kirjakielen historia I
 • Viljo Tarkiainen, Suomalaisen kirjallisuuden historia
 • E. N. Setälä, Kielisukulaisuus ja rotu
 • muistiinpanoja
 • Lauri Kettunen, Suomen kielioppi
 • Jänön jäljille, revon rekeen
 • Toisinnot: Suomen kansan vanhat runot V2 331 - 341
 • Winckelmannin harjoitusteht. suomesta saksaan ym.
 • 2 vihkoa sekal.muistiinpanoja
5. kansio
 • kirjoja
 • Antero Manninen - Matti Koskenniemi, Koululaisen sivistyssanasto
 • Martti Airila – Yrjö Paalanen, Lyhennyssanasto
 • Aksel Waren, Tutkimus taloudellisista oloista Kuortaneen kihlakunnassa
 • Eino Rinne, Sääksmäen pitäjän viljelyhistoria
 • Setälä – Nieminen – Ojajärvi, Suomen kielen oppikirja (1964)
 • Kaukonen – Suomi, Ruotsin ajan suomenkielistä runoa ja proosaa
 • Kansan kieli omin omaisuutemme