Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Viljo Nissilä

1903–1986

Viljo Nissilä toimi lyseon lehtorina ensin Viipurissa ja myöhemmin Helsingissä sotavuodet pois lukien 1929–1961, suomen kielen apulaisprofessorina Jyväskylän korkeakoulussa 1962–66 ja Helsingin yliopiston suomen kielen, erityisesti nimistöntutkimuksen professorina 1969–1971. Viranhoidon ohella hän antoi opetusta nimistöntutkimuksen dosenttina 1948–66 ja toimi Suomen nimiarkiston johtajana 1958–1976. Kenttäkeruiden tuloksena on Nimiarkistoon arkistoitu 60 000 paikannimen kokoelmat Suomesta ja lähialueilta.

Julkaistuja teoksia ja artikkeleita 246 nimekettä, mm. Vuoksen paikannimistö 1 (väitöskirja 1939), Iin paikannimien kielellisestä rakenteesta (1957), Paikannimistömme huolto ja suojelu (1965), Suomen Karjalan nimistö (1975) ja Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö (1976).

Tiedot koonnut Eeva-Liisa Stenhammar

Viljo Nissilän arkisto

Kansio 1
 • Viranhakuihin 1961 ja 1969 liittyviä lausuntoja; onnitteluja, kiitoksia, elämäkertaesittelyjä; juhlakirjan Viljo Nissilälle 21.8.1973 aineistoa ja bibliografia 21.8.1973–1983; muistiinpanoja ja lehtisiä USA:n matkalta 19.–26.6.1970; Nimiviikon (1972) aineistoa; Eljas Laurilan kirjoittama Laulu [Valkealan] Hevosojan kylästä 1800-luvulta; väitöskirjan 2. korjausvedos.
Kansio 2
 • Itä-Karjalan nimikeräelmien alkuperäiset muistiinpanot kesältä 1943, keruupäiväkirjoja, keruukertomuksia, valokuvia, Itä-Karjalan kartta (1:1 milj.) vuodelta 1941.
Kansio 3
 • Alustuksia, esitelmiä ja käsikirjoituksia.
Kansio 4
 • Luentojen luonnoksia 1949 ja 1950; suomalaista ym. nimistöntutkimusta varten kerättyä aineistoa 1949–; muistiinpanoja 1949–1953. [Saatu V. N:ltä 8.10.1981.]
Kansio 5
 • Kr.-katolisen kirkon kirkkokalenterissa esiintyvien nimien aakkosluettelo (17 kopioliuskaa; alkup. 48 s. painettu Jyväskylässä 1918).
 • Ohjeita venäläisten nimien translitteroinnista ja venäläisiltä sotavangeilta saatujen nimien kirjaamisesta (3 liuskaa).
 • Esitelmä Nimi ja nimistöntutkimus Jyväskylän yliopistossa 3.5.1974.
 • Käsikirjoituksen luonnos Ostseefinnischen Namenkunde (vuodelta 1973 tai 1974) ja edelliseen liittyvää lähdeaineistoa, mm. Vaasassa 24.–26.6.1975 pidetyn Paikallishistorian ja nimistöntutkimuksen seminaarin esitelmien kopioita.
 • Pirkko Markelin: Sukuni (aine tai esitelmä Helsingin kaksoisyhteislyseossa keväällä 1954).
 • Pitäjien nimilyhenteet keruupiirinumeroineen ja murrealueiden nimien lyhenteet (SS:n moniste 1965).
 • Asiakirja- ja keruumuistiinpanoja sisältäviä vihkoja (12 kpl). [Saatu V. N:ltä 18.9.1981.]
Kansio 6
 • Oikovedos vuodelta 1974: Karjalaista nimistöntutkimusta (julkaistu nimellä Suomen Karjalan nimistö vuonna 1975)
Kansio 7
 • Valokuvia ja kopioita: Ilmavalokuva Viipurista 1930-luvulta, Viipurin Vanhankaupungin asemakaava 1800-luvun lopulta, Viipurin asemakaavakuva vuodelta 1739 (2 osassa), Viipurin pohjoispuolella olevia kalastamoja esittävä Jaakko Teitin piirros noin vuodelta 1555, asiakirjasivun kopio. Karttoja: Kangasalan harjutaajama 1–3 (Kangasalan Sanomat 1972).
Kansio 8
 • Iijokisuun nimistöä: käsikirjoituksen luonnos, aineistoa (kerätty ja koottu 1944–1948), vuodelta 1648 olevan kartan valokopio, karttapiirros ja 2 kuultopaperille tehtyä karttaluonnosta Iijokisuun maaston ääriviivoista.
 • Vepsäläisestä asutuksesta, Itä-Karjalasta ym.: käsikirjoitusluonnosta, asiakirjapoimintoja, muistiinpanoja, nimiluetteloita (osittain venäjänkielisistä lähteistä).