Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Naert, Aino Elsa Helena

ent. Elenius (1921–2008)


Filosofian tohtori, nimistöntutkija Aino Naert syntyi 26.8.1921 Pielisjärvellä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Turun yhteislyseosta ja opiskeli kirjastonhoitajaksi Lundissa ja Tukholmassa. Naert toimi kirjastonhoitajana Turussa ja jatkoi opintojaan Åbo Akademin pohjoismaisten kielten laitoksella. Hän työskenteli assistenttina ja myöhemmin lehtorina Turun yliopistossa ja väitteli filosofian tohtoriksi Uppsalan yliopistossa 1995.

Julkaisuja:
Ortnamnen i Nagu I (1975),
Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svensk kontaktområde. (Diss. 1995.)


Tiedot koonnut Eeva-Liisa Stenhammar


Aino Naertin arkisto

Lipasto

laatikot 1–6
 • Suomen- ja ruotsinkielisiä paikannimiä Lounais-Suomesta ja myös Virosta: poimintoja arkistoista, asiakirjoista, kartoista ja kirjallisuudesta (ON) aakkosjärjestyksessä; yht. 5406 arkistokorttia.
laatikot 7–8
 • Paikannimien jälkiosia (namnslut) aakkosjärjestyksessä; yht. 1155 arkistokorttia.
laatikot 9–10
 • Appellatiiveja (appellativ) aakkosjärjestyksessä; yht. 1273 arkistokorttia.
laatikot 11–12
 • Henkilönnimiä (PN) aakkosjärjestyksessä; yht. 1408 arkistokorttia.
laatikko 13
 • Suomalaisperäisiä paikannimiä (ON < fi.) 935 arkistokorttia.
laatikot 14–15
 • Nauvon paikannimet (Nagu ON); yht. 1305 arkistokorttia.
laatikko 16
 • Nauvon kylännimet (Nagu bynamn) 930 arkistokorttia.
laatikko 17
 • Nauvon sanastoa (Nagu ord) 637 arkistokorttia.
laatikko 18
 • Ruotsin murteista (dial. sv.) 671 arkistokorttia.
laatikko 19
 • Suomen murteista (dial. fi.) 529  arkistokorttia.
laatikko 20
 • Kirjallisuusluettelo (litteratur) 903 arkistokorttia.

Lippaita

1.–2.  lipas
 • Nauvon paikannimien kopioita (SLS:sta) kylittäin aakkostettuna; yht. 5217 nimilippua
3. lipas
 • Nauvon paikannimien kopioita (SLS:sta) kylittäin (dupletteja?) 1369 nl.
4. lipas
 • Nagu ~ Nauvo, Sagu ~ Sauvo, Snäck-nimiä; Nauvon paikannimiä (kopioita SLS:sta)  Snäckö/Krok, Ängsö/Krok.; yht 987 nl.
5. lipas
 • Muistiinpanoja, kirjallisuusviitteitä asiasanoittain (EF blandat); Länsipohjan suomalaisperäisiä paikannimiä (Hülphers, ON. < fi.?); kaita, aukko ~ ok (nimipoimintoja ja muistiinpanoja arkistoista ja asiakirjoista); yht 987 nl.
6. lipas
 • aura ~ yrja ~ ör  (nimipoimintoja ja muistiinpanoja arkistoista ja asiakirjoista), murremuistiinpanoja, nimipoimintoja, kirjallisuusviitteitä; yht. 416 arkistokorttia.

Kansioita

1. kansio
 • Nauvon paikannimikokoelmiin liittyviä paikannusmerkintöjä sisältäviä kopioita 52 kpl peruskartan (1:20 000) lehdistä: 103211–12, 103401–09, 104304.
 • Kopioita Uppsalan paikannimiarkiston (Ortnamnsarkivet i Uppsala) kokoelmista 34 folioarkkia (201 nimilippua) mm. Kvän- ja Kainu-nimiä.
2. kansio
 • Käsikirjoituksia ja muistiinpanoja nimistä Nagu - Nauvo ja Sagu - Sauvo (20 s.).
 • Nauvon kylännimet: poimintoja asiakirjoista (71 s.)
 • Käsikirjoituskatkelma: Om ortnamnen i Nagu. [2] s., s. 45–90.
 • Nauvon ruotsalaismurretta koskeva käsikirjoitus(luonnos) (34 s.)
3. kansio
Käsikirjoituskatkelmia ja muistiinpanoja:
 • Metod i äldre finländsk namnkontaktsforskning (19 s.)
 • aiemman tutkimuksen arvostelua (T. E. Karsten, Ralf Saxén) (62 s. ym.)
 • 18.4.1994: O. F. Hultmans indelning av de finlandsvenska dialekterna (käsikirjoitus 13 s, 2 karttaa, konsepteja, valmistelevia muistiinpanoja)
 • esitelmiä ja käsikirjoituksia, muistiinpanoja ym.
 • paikannimiartikkelien konsepteja, muistiinpanoja
 • käsikirjoitus: Fastlandsbyar och fiskelägen (43 s.)
4. kansio
 • Kopioita SLS:n kokoelmista (signum 758): Kurt Zilliacuksen paikannimiluettelo vuodelta 1962:  Ortnamn i Iniö, 198 kopioarkkia (1908 nimeä).