Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Otto Alexander Louhelainen

1874–1935


O. A. Louhelainen syntyi 27.11.1874 Juuassa, pääsi ylioppilaaksi Joensuun lyseosta 1896 ja vihittiin papiksi vuonna 1903. Seuraavana vuonna hän muutti Inkerinmaalle, jossa hän toimi kirkkoherran apulaisena Keltossa ja Rääpyvällä vuoteen 1908, jolloin hänet nimitettiin Kelton kirkkoherraksi. Vuonna 1916 hän siirtyi Seiskariin ja vuonna 1919 Haapasaareen ja myöhemmin Hämeenkyröön saarnaajaksi ja kansakoulunopettajaksi. Vuonna 1928 hänet nimitettiin kirkkoherraksi Lumivaaraan, missä hän kuoli 28.2.1935. Virkatyönsä ohessa Louhelainen tutki erityisesti Inkerinmaan ja Itä-Suomen henkilönnimistöä.

Julkaisuja:
Luettelo vakinaisten seurakuntalaisten sukunimistä Inkerinmaan suomalaisissa seurakunnissa Venäjän vallan aikana noin vv. 1721–1912 (1913).
Muutamain Pähkinäsaaren rauhassa mainittujen nimien synnystä. – Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 1926, s. 135–147.


O. A. Louhelaisen arkisto

Aineisto on 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Päällyspaperin mukaan se on palautettu pommisuojasta syksyllä 1948.

Luettelo

 • Laatokan Karjalan sukunimiä 1890 ym. (1 vihko)
 • Inkerin paikannimet (1 vihko)
 • Inkerin nimet 1600-luvulla. Tyrjänsaari (Ilomantsi) (1 vihko)
 • Kreikkalaiskatolista ristimänimistöä (myös venäläisiä kirjoitusasuja) (3 vihkoa)
 • Tarinaa (ja nimiä) Novgorodista (1 vihko)
 • Muistiinpanoja Herbartin opetusopista: Konsentratsioni (ei liity nimistöön)
 • Inkerin paikannimiä ja sukunimiä
 • Kalevalan erisnimistön karjalaisuudesta (13 liuskaa)
 • Inkereen pogostan kylät 1500, 1642, 1696
 • Käkisalmen läänin kylät ja pogostat, ristimä- ja sukunimiä 1500–
 • Sukunimiluetteloita Pohjois-Hämeestä ja Karjalan pitäjistä
 • Savokarjalaisia paikannimiä (53 liuskaa) henkilönnimipohjaisin selityksin
 • Venäjän Karjalan ristimä- ja sukunimiä 1500- ja 1600-luvulta
 • Inkeriläisiä ristimä- ja sukunimiä 1600-luvulla ja 1700–1800-l.
 • Valkjärven paikannimiä
 • Käkisalmen Karjalan asiakirjanimiä (pogostoittain) 1500-l.