Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Eino Leskinen

1904–1971

Eino Leskinen syntyi Joensuussa ja kävi koulun Joensuun lyseossa sekä Mikkelin lyseossa. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa suomea ja sukukieliä ja oli vuodesta 1925 alkaen 12 kesänä kenttätöissä Raja-Karjalassa tai Suomeen muutaneiden Itä-Karjalan pakolaisten keskuudessa.

Leskinen valmistui 1928 filosofian kandidaatiksi ja tuli 1930 SKS:n palvelukseen karjalaismurteiden sanakirjan toimittajaksi kymmeneksi vuodeksi. Kokoelmia täydennettiin poiminnoilla, niitä tarkistettiin ja järjestettiin. Käsikirjoitusta valmistui n. 350 foliosivua. Sotavuosina 1940–45 Leskinen oli puolustusvoimain pääesikunnassa Itä-Karjalan ja eräiden sen ääreisalueiden paikannimistön kodifioimista ja normaalistamista suorittaneen toimikunnan johtajana. Sodan jälkeen hän toimi suomen kielen lehtorina 1945–57 Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa ja sen jälkeen eläkkeelle lähtöön saakka Helsingin yliopiston suomen kielen lehtorina.

Leskinen julkaisi lukuisia artikkeleita, jotka käsittelevät murteen keruuta, karjalan kieltä (Tulemajärven murteesta 1933), kansatiedettä ym. Hän toimitti Karjalan kielen näytteitä -sarjan (I–III, 1932–36).

Karjalan kielen aineistoa Leskinen keräsi yhteensä 10 500 lippua (Tulemajärveltä, Impilahdelta, Paatenen Sellin kylästä, Repolasta, Jyskyjärveltä, Oulangasta, Pistojärveltä ja Kiestingistä).

Tiedot koonnut Marja Torikka

Eino Leskisen arkisto

 • 1 sanalippulaatikko (murremuistiinpanoja vihkoihin ym. kirjoitettua)
 • 1 sanalippulaatikko (Ahtian pieniä kopiolippuja)
 • 1 pahvilaatikko (kirjekuoressa pieniä lippuja; Ahtian viralliset todistukset ym. Ahtian aineistoa; Leskisen murremuistiinpanoja ja Tunkuan murteen vokalismin käsikirjoitus)
 • 7 kansiota käsikirjoituksia, lehtileikkeitä ym:
 • Eino Leskisen omien lehtiartikkeleiden käsikirjoituksia (Virittäjä, Aamun koitto ym.)
 • Karjalan kieltä ja karjalankielistä kirjallisuutta koskevia lehtiartikkeleita, koneella kirjoitettuja luetteloita ym. kirjeenvaihtoa (ortodoksisen papiston, opettajien ym. kanssa)
 • Kielitoimiston paikannimien taivutuskyselykirjeenvaihtoa ja kyselylistoja
 • Heimoarkiston selonteko avustuksen käytöstä
 • SKS:n kielitieteen valiokunnan pöytäkirjaluonnoksia ja -jäljennöksiä
 • Karjalan kielen sanakirjan kokouspöytäkirjoja, sanastokartunnan luetteloja 1930-luvulta, koeartikkeleita? (pain.)
 • Sisäministeriön Tiedoitustoimiston tarkastusosaston kirjelmiä (1945)
 • Suomalais-ugrilaisen seuran kirjaston kartunta- ja käyttöluetteloita 1936–1938?
 • Lehtileikkeitä (ortodoksisesta kirkosta ja Karjalan venäläistämisestä käytyä väittelyä, Kalevalan riemuvuoden juhlat)
 • Kutsukortteja ja juhlaohjelmia (Heimopäivät ym.)
 • Ym.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången