Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Artturi Kannisto

1874–1943

Kielentutkija, erityisesti vogulin tutkija, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielitieteen ylim. professori, Suomalais-Ugrilaisen Seuran sihteeri ja esimies

Artturi Kanniston arkisto

1. kansio
 • muistiinpanoja läntisen Etelä-Hämeen murteesta; pitäjämerkintöjä tms. puuttuu, mutta mukana paperi, jossa lyhennysten ja nimien selityksiä
 • tietoja sanoista (mm. pronomineja, konjunktioita, partikkeleita)
 • esimerkkejä sijamuodoista
 • vertailuasteet
 • kansanetymologioita
 • oikeinkirjoitusseikkoja
 • oikeakielisyyttä
 • Nordlingin uussanoja
2. kansio
 • muistiinpanoja läntisen Etelä-Hämeen murteesta; tarkat lähdemerkinnät puuttuvat (lyhenteistä ks. kansio 1)
 • lauseopillisia havaintoja sekä verbien muotoja
3. kansio
 • muistiinpanoja läntisen Etelä-Hämeen murteesta; tarkat lähdemerkinnät puuttuvat (lyhenteistä ks. kansio 1)
 • sekalaista ainesta pääosin pikku kuorissa