Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Alfred Gustafsson

1870–1944

Maanmittausinsinööri, Maanmittaushallituksen topografisen toimiston ja kivipainon johtaja. Itsenäistyneen Suomen kartastotoimen kehittäjä.


Teoksia:

Suomen maanmittauksen historia 1–2 (1933)

Artikkeleita aikakauskirjassa Maanmittaus mm.:
 • Maanjaot ja kylämuodostumat Varsinais-Suomessa keskiajalla (1935)
 • Maanjaot ja kylämuodostumat Satakunnassa keskiajalla ja uuden ajan alussa (1937)
 • Maanjaot ja kylämuodostumat Pohjanmaalla 1: Peräpohjola (1939)

Alfred A. Gustafssonin arkisto

1. kansio
 • Aakkosellisia, pitäjittäisiä ja muita alueittaisia paikannimiluetteloita
 • Käsikirjoitus (liitteineen), joka koskee Tornionjoen ja Muonionjoen saarien nautintaoikeuksia
2. kansio
Pohjanmaata, Peräpohjolaa ja Lappia koskevia muistiinpanoja ja karttapiirroksia:
 • Pohjanlahden jokisuistoja koskevia muistiinpanoja ja piirroksia
 • Kemin lappalaiset 1500-luvulla
 • Oulun erämaat 1500-luvulla
 • asutushistoriallisia muistiinpanoja
 • sekalaisia muistiinpanoja
 • maakirjoja 1650, 1675, 1725, 1820
 • isonjaon kartoista ja asiakirjoista poimittuja nimiluetteloita 1700- ja 1800-luvuilta:
1. Tornionjoki, 2. Kemijoki, 3. Ii – Oulu – Muhos, Pudasjärvi, Hailuoto, 4a. ent. Kajaanin lääni, 4. Siikajoki – Saloinen – Pyhäjoki, 5. Lohtaja – Kälviä, 6. Kaarlela – Uusikaarlepyy, 7. Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, 8. Isokyrö – Närpes, 9. Kainuu
 • asiakirjamuistiinpanoja 1539–1700 (veroasiakirjoista, henkikirjoista; sisältää paikan- ja henkilönnimiä) ja sukunimiluettelo
3. kansio
Satakuntaa koskevia muistiinpanoja ja karttapiirroksia:
 • moisiot, tahtomet ja umpiaidat appellatiiveina ja paikannimien perusosina
 • Harvinaisia kulttuurisanoja [paikannimissä] Satakunnasta ja Hämeestä
 • nimihakemisto (paikan- ja henkilönnimiä)
 • otteita Satakuntaa koskevista isojakokartoista ja -asiakirjoista, Satakunnan kylät 1540- ja 1550-luvuilla, lajittelemattomia muistiinpanoja ja karttapiirroksia
 • Kylämuodostumat Satakunnassa 1540–1550-luvuilla (7 liuskaa)
 • veroluetteloita 1543–1571 ja 1633-1645
 • muistiinpanoja Turun tuomiokirkon Mustastakirjasta
 • maakirjoja 1540–1875
4. kansio
 • Hämettä koskevia muistiinpanoja, mm. paikannimiä ja otteita maa- ja henkikirjoista
 • Hämettä, Satakuntaa, Karjalaa, Varsinais-Suomea koskevia muistiinpanoja (rajankäyntejä, Hämeen erämaita, asuttamista)
 • Savoa koskevia muistiinpanoja: paikannimiä, henkilönnimiä 1500- ja 1600-luvun asiakirjoista
 • Varsinais-Suomea koskevia muistiinpanoja mm. Turun tuomiokirkon Mustastakirjasta, maakirjoista ja veroasiakirjoista1500–1700-luvuilta
 • Kylämuodostumat Varsinais-Suomessa uuden ajan alussa (18 s.)
 • Uuttamaata koskevia muistiinpanoja mm. G. Hausenin kirjasta Nylands ortnamn ja 1500-luvun tiliasiakirjoista
 • Ahvenanmaata koskevia muistiinpanoja: Ålands härad, pitäjittäisiä nimiluetteloita
5. kansio
 • Vesialueita ja maankohoamista koskevia muistiinpanoja ja nimiluetteloita
 • Suomen esihistoriaa koskevia muistiinpanoja
 • sisällysluetteloita yms. sekaisia muistiinpanoja
 • muistiinpanoja FMU I:sta, kuningas Christofferin maanlaista ja Ivar Flemingin maakirjasta
 • Suomen seurakuntien ikä (taulukko)
 • karttapiirroksia, kohokartta Helsingin Munkkiniemen – Huopalahden seudusta
 • painettuja karttoja, mm. Kolmiomittaukset v. 1933 lopussa (1: 5 milj.)
 • maanmittaukseen ja kartoittamiseen liittyviä muistiinpanoja ja sekalaista aineistoa
6. kansio
 • karttaluetteloita lääneittäin 1700-luvulta 1800-luvun alkuun (isonjaon karttoja, tiluskarttoja, rajankäyntikarttoja ym.)
 • Tornionjoen ja Muonionjoen nautintasaarien mittaus- ja kartoitusasiakirja vuodelta 1927 sekä samaa asiaa koskevien asiakirjojen käsikirjoitekopioita 1800-luvulta
 • Tornion pitäjän talonnimet 1539–1620. Kop. < Tukholman kamariarkiston asiakirjoista (maakirjat, kymmenysluettelot ym.) 1910.
 • Karttakopioita ja piirroksia Naantalista ja käsikirjoitus Naantalin seudun topografiaa.
 • Käsikirjoituksia: Lappalaisperäisiä paikan- ja kulttuurinimiä Varsinais-Suomessa (8 folioarkkia), Lappalaisperäisiä kantasanoja (2 folioarkkia), Lappalaisperäisten paikan- ja kulttuurinimien leveneminen Suomessa (3 folioarkkia) sekä vastine [tunnistamattomaksi jääneeseen referaattiin (6 folioarkkia)
Painotuotteita
 • Falkman, Severin I östra Finland : skizzer och studier. 1. delen : En vecka på Siitola gästgifveri. Helsingfors : Falkman, 1885.
 • Hällström, C. P. Förteckning på de orters geografiska bredd och längd, i Vesterbottens höfdingdöme, som blifvit bestämde genom astronomiska observationer. Stockholm 1803. [Kserokopio]
 • Wahlenberg, Göran Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi Lappmark i Vesterbottens höfdingdöme, med geografisk karta. På bergs_rådet Friherre S. G. Hermelins anmodan / författad af Göran Wahlenberg. Stockholm 1804. [Kserokopio]
Karttakansio (KK 6)
27 karttalehteä
 • Tilusjärjestely Laihialla ja Jurvassa vv. 1890–1909 : kyläin alueet ennen järjestelyä [1: 125 000] . Liitekartta 1 teoksessa Sarvi, Otto Isojaonjärjestely Laihialla ja Jurvassa. – Helsinki 1915. – Kartta: 51 x 35 cm : vär.
 • Charta öfwer Kådila Byssens åkrar och ängar belägne i Åbo län, Wehmo härad, Nykyrcko och Lethala Soknar / afmätt till Storskifte enligit Kongl. Maij:ts befallnings ... Landtmäre åhren 1779 och 1780 Joh. Strömborg, genom Georg Hartlin. – Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki 1934. – Kartta: 45 x 59 cm. + 2. oikaisuvedos.
 • Osa Suomen yleiskarttaa (1:400 000), kattaa osan Länsi-Suomea Lappajärvi – Keitele -linjalta Enontekiön Hettaan. – Kartta: 153 x 43 cm : vär. — Sisältää merkintöjä.
 • Suomi – Finland (1: 1 000 000). – Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto, Helsinki 1933. – Kartta: 120 x 84 cm : vär. — Sisältää merkintöjä.
 • Osa Suomen yleiskartan (1:400 000) lehteä F3. Tehty Maanmittauksen Ylihallituksessa 1902. – Helsinki 1907. — Kattaa alueen Snappertuna – Sipoo – Urjala –Asikkala. Sisältää merkintöjä.
 • Suomen taloudellisen kartan (1:100 000) lehti II:6 Helsinki – Helsingfors (1934). — Sisältää merkintöjä.
 • Topografisen kartan (1:20 000) lehti 6670/80 24 530/40 Espoo [= 2032 12] (1939).
 • Suomen kartaston irrallisia karttalehtiä (1:400 000): 3 Tammisaari – Hankoniemi, 9 Loimaa – Naantali – Salo – Turku, 15 Ikaalinen– Pori – Vammala (2 kpl), 16 Tampere – Valkeakoski. – 4 karttaa (+ 1 duplettikpl): 28 x 24 cm: vär. — Karttalehtien taustapuolella pitäjäluettelot.
 • Kokemäenjoen vesialue (1:400 000). Maanmittaushallituksen Suomen yleiskartan mukaan Hydrografisen toimiston laatima 1935. – Kartta: 70 x 64 cm : vär. — Sisältää merkintöjä.
 • Satakunnan rannikko (1:200 000). – Helsinki 1936. – Kartta: 55 x 29 cm : vär. — 3 kpl, joista yhdessä merkintöjä.
 • Venäläisen topografisen kartan (1:42 000) lehdet XVII, XVIII – 18,19 Loimaa, Tyrvää (1907) ; XVII, XVIII – 20, 21 Tyrvää, Pirkkola, Loimaa (1907) ; XXIV, XXV – D, E Ikaalinen, Tyrvää, Pirkkola (1909)[liimattu kahdesta] ; XXIV – D, G Ikaalinen, Pirkkola (1910)[liimattu kahdesta; osa] ; XXV, XXVI – B, V Pirkkola (1909). – 5 karttaa. — Venäjänkielinen nimistö. Sisältävät merkintöjä.
 • Porotuotteiden ostopaikat. Kartta osoittava huomattavimmat porotuotteiden kauppapaikat sekä liikenneolot Pohjois-Suomessa. Karttaliite porokomitean mietintöön. – Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki 1934. Kartta: 66,5 x 53 cm : vär.
 • Suomen lahjoitusmaiden kartta. [Viipurin lääni.] Tehty Maanmittauksen ylihallituksessa 1884. – Helsinki 1884. – Kartta: 34 x 44 cm : vär.
 • Topografisen kartan (RKKA 1:100 000) lehti Q - 36 - 115 Hristanvaraka [Karelskaja ASSR] (1935). Kartta: 54 x 31 cm : vär. — Venäjänkielinen.
 • Itä-Karjalan ja Kuollan Lapin kartta / laatinut vuonna 1918 Onni Lönnroth. Metsähallituksen aktuario. – Kartta: 69 x 33,5 cm : vär. — Sisältää asukaslukutaulukon.
 • Das älteste deutsche Stammesgebiet (1:750 000). Zu: Hermann Albert Prietze Das Geheimnis der deutschen Ortsnamen. – Kartta: 78 x 62 cm. — Karttaan on merkitty symbolein paikannimet, jotka on muodostettu sanoilla beck ja bach, stedt ja stadt sekä leben.