Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Ajankohtaista aineistoista

15.12.2017 13.10

Aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan

Kotuksen ylläpitämät arkistot ja aineistot tärkeitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Kohteet on valittu yhteisöiltä tulleiden hakemusten perusteella. Luetteloon valitut kohteet edustavat monipuolisesti aineettoman kulttuuriperinnön eri alueita.

Kotuksen ylläpitämät arkistot ja aineistot ovat tärkeitä aineettoman kulttuuriperinnön dokumentoinnin kannalta. Esimerkiksi paikannimet ovat merkittävä osa aineetonta kulttuuriperintöä: ne ovat viesti menneestä tulevaan. Suomen vanhimmilla paikannimillä saattaa olla ikää jo kolmekin vuosituhatta.

Kotus on avannut digitaalisen Nimiarkiston. Sen kautta sadan vuoden aikana kerätyt paikannimikokoelmat tulevat verkkoon kaikkien käyttöön.

Kielen keskeisyys perinteissä

Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on mukana juhla- ja käsityöperinteitä, luontoon liittyviä kohteita, esittäviä taiteita ja ruokaperinteitä. Suullisen perinteen kohteina kansallisessa luettelossa ovat Laihian nuukuus ja runolaulu, ja kieli on tärkeässä asemassa kaikessa perinteiden harjoittamisessa sekä perinteiden välittymisessä sukupolvelta toiselle.

Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin ja seuraavan kerran luetteloon voi hakea aikaisintaan vuonna 2019. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Elävän perinnön wikiluettelo

Luettelointi liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista. Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 130 artikkelia yli 170 toimijataholta, myös monia suullisen perinteen kohteita.

Unescon sopimus korostaa yhteisöjen roolia aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamisessa ja määrittelemisessä. Tarkoituksena on tukea yhteisöjen edellytyksiä harjoittaa ja siirtää elävää perintöä sukupolvelta toiselle. Luetteloinnin lisäksi vaalimiseen liittyvät esimerkiksi koulutus, tutkimus ja tallentaminen.

Elävän perinnön ringit

Sopimuksen tavoitteiden edistäminen tapahtuu yhteistyönä, jossa keskeisiä ovat elävän perinnön ringit. Suullisen perinteen rinki perustetaan ensi vuoden alussa. Nyt toiminnassa ovat jo käsityörinki, luontorinki ja kansanmusiikin ja -tanssin rinki.

Suullisesta perinteestä keskusteltiin 15.11.2017 Elävä suullinen perintö -seminaarissa. Mukana keskustelemassa oli arkistojen ja yhdistysten edustajia, muusikoita ja tarinankertojia.

Nimiarkisto
Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 52 kohdetta (Museovirasto, 23.11.2017)
Elävän perinnön wikiluettelo (Aineeton kulttuuriperintö)
Elävän perinnön ringit (Aineeton kulttuuriperintö)
Elävä suullinen perintö (Aineeton kulttuuriperintö)


Teksti: Toni Suutari


Palaa otsikoihin