Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Ajankohtaista aineistoista

9.4.2015 9.00

Nimiarkiston paikannimikokoelma digitoidaan

Tavoitteena on, että digitaalinen Nimiarkisto on valmis Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Kotuksen Nimiarkiston paikannimikokoelma digitoidaan  ja siitä muodostetaan sähköinen arkisto. Työ on alkanut 2014, ja tavoitteena on, että digitaalinen Nimiarkisto on valmis Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Nimiarkiston paikannimiaineiston digitoinnin, digitaalisen aineiston käsittelyn ja digitaalisen palvelukokonaisuuden muodostamisen vaatima työ hankitaan pääosin ostopalveluina.

Nimiarkisto on keskeinen osa Kotuksen kansallisesti merkittävää kielitieteen tutkimusinfrastruktuuria ja kansallista kulttuuriperintöä. Nimiarkisto kokoaa ja ylläpitää suomen- ja saamenkielisiä nimiaineistoja tutkimuksen ja nimistönhuollon tarpeisiin.

Nimiarkistossa on noin 2,7 miljoonan nimilipun verran paikannimitietoa. Nimilippujen lisäksi tietoa on sidoksina ja käsikirjoituksina. Nimilipussa on yleiskielistetty nimen hakuasu, nimen murremuoto ja taivutus, sijainti (pitäjä, kylä, talo ja karttasignumi), paikan laji, mahdollisesti selitys sijainnista sekä kaikki haastattelemalla saatu nimeä tai paikkaa valaiseva muistitieto. Sanallisten sijaintitietojen lisäksi nimet on paikannettu keruukarttoihin (n. 10 000 kpl) tehdyin merkinnöin. Tietokantamuotoon siirretään nimen hakuasu, paikan laji, keruutiedot (kerääjä, keruuvuosi, pitäjä) sekä paikan pistekoordinaattisijainti.

Digitaalisessa arkistossa ei ole kyse vain olemassa olevan tiedon käytettävyyden parantamisesta, vaan sähköinen toimintaympäristö tarjoaa tärkeitä mahdollisuuksia tietojen rikastamiseen ja täydentämiseen. Kansalaiset voivat tuottaa tietoa siitä, ovatko arkistoon tallennetut nimet vielä käytössä, onko nimi korvautunut uudella, onko nimettyä paikkaa enää olemassakaan tai mitä kokonaan uutta nimistöä on syntynyt. Samoin voidaan täydentää paikkoihin ja nimiin liittyvää taustatietoa sekä muuntaa kuvamuotoisista lipuista tietokantamuotoon nimiin liittyvää tietoa.

Sähköisessä järjestelmässä arkiston alkuperäinen asiantuntijatieto ja kansalaisten tuottama tieto täydentävät toisiaan ja voidaan esittää niin, että käyttäjälle on selvää, milloin on kyse asiantuntijatiedosta ja milloin sitä täydentävästä tiedosta, joka voi olla luonteeltaan varioivampaa. Sähköinen järjestelmä helpottaa myös asiantuntijatyönä kerätyn uuden tiedon käyttöön saattamista.


Palaa otsikoihin