Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Ajankohtaista aineistoista

27.11.2018 14.55

Hyviä karjalan kielen päiviä! Hyvää karjalan kielen päivää!

Karjalan kieltä elvytetään hankerahoituksella.

Suomessa juhlitaan 27. marraskuuta karjalan kielen päivää. Päiväksi valikoitui juuri marraskuun 27. sen vuoksi, että vuonna 2009 kyseisenä päivänä karjalan kieli lisättiin Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjaan. Karjala on siten yksi EU:n vähemmistökielistä. Asema merkitsee muun muassa sitä, että Suomella on velvollisuus raportoida karjalan kielen tilanteesta Euroopan neuvostolle. Sen sijaan Suomen lainsäädännössä karjalan kielellä ei ole virallista vähemmistökielen asemaa.

Suomessa karjalan kieltä päivittäin käyttäviä on arvioitu olevan noin 5 000, hyvin osaavia toistakymmentä tuhatta. Kieliyhteisön kooksi arvioidaan noin 30 000. Karjalaisyhteisöön tai -yhteisöihin kuulumisen rajoja on mahdotonta määritellä, mutta yksi tapa hahmottaa uhanalaisen kielen puhujayhteisöä on ajatella siihen kuuluviksi ainakin ne, jotka puhuvat tai ymmärtävät karjalaa, joiden suvuissa sitä on puhuttu aiemmin ja joiden omalle identiteetille karjalankielisellä taustalla on merkitystä.

Elvytystä, tutkimusta ja kielen käyttöä tarvitaan

Karjalan kieltä elvytetään Suomessa eduskunnan myöntämällä hankerahoituksella. Maaliskuusta 2018 käynnissä ollutta hanketta koordinoi Karjalan Kielen Seura. Marraskuusta alkaen hankkeen tukena toimii myös erillinen Karjalan kielen lautakunta, joka toimii seuran yhteydessä.

Kotus on luovuttanut vuonna 2016 suurimman osan karjalankielisistä aineistoistaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle, jonne karjalan kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus on Suomessa keskitetty. Karjalan kielen verkkosanakirjaa täydennetään edelleen lisäämällä sana-artikkelien yhteyteen kuvia digitoiduista sanalipuista. Kotuksen sivuilla ovat käytettävissä myös Karjalan kielen seuran painettuina julkaisemat E. V. Ahtian karjalan kielen kielioppien digitaaliset versiot.


Karjalan kielen verkkosanakirja
E. V. Ahtian karjalan kielen kielioppien digitaaliset versiot
Karjalan kielestä Kotuksen verkkosivuilla
Karjalan kielen sana-arkisto
Marja Torikka: Karjala – kieli, murre ja paikka
Leena Joki: Karjalan kielen sanakirjan toimitustyöstä

Karjalan kielen ja kulttuurin elvytyshanke 2018

ULRIIKKA PUURA


13.2.2019 lisätty täsmennys siitä, että lautakunta toimii Karjalan Kielen Seuran yhteydessä.

Palaa otsikoihin