Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Pääkokoelma

Suomen murteiden sana-arkistossa (SMSA) on yli 8 miljoonaa murresanatietoa noin 400 000 sanasta. Murreaines käsittää kaikki rajojemme sisäpuolella puhuttavat suomalaismurteet sekä entiset kannakselais- ja inkeriläismurteet.

Aineksessa on mukana myös Ruotsin Länsipohjan ja Norjan Ruijan suomalaismurteet sekä Keski-Ruotsissa, Vermlannissa, asuneiden savolaislähtöisten suomalaisten jo kadonnut kielimuoto. Länsimurteiden alueelta tiedoista on noin 54,6 % ja itämurteiden noin 45,5 %.

Sanatiedot ovat arkistossa määrämuotoisilla sanalipuilla. Lipusta selviää parhaimmillaan sanan murreasu, taivutusmuotoja, merkitys ja käyttöyhteys.  Kaikki liput eivät tosin ole yhtä täydellisiä. Lipuista ilmenee lisäksi tiedon lähettäjä, lähetysaika ja paikkakunta, jossa sanaa on käytetty. Jos tieto on vastaus kyselyyn, myös kyselyn numero on ilmoitettu.

Kaikkiin murresanalippuihin on kirjoitettu yleiskielistetty hakusana, ja liput on aakkostettu hakusanojen mukaan. Aines on arkistossa avohyllyissä.

Roslata-sanalippu. Kuva: Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.
Esimerkki pääkokoelman sanalipusta. Kuva: Kotuksen arkisto.