Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kortistot ja luettelot

Tutkijan työtä helpottava apuneuvo on synonyymikortisto (140 000 korttia), joka on kerätty Sanastaja-vihkosiin tulleiden vastausten pohjalta. Kortistosta löytyvät murresanojen synonyymit sekä viittaussuhteet. Aineistoa ei voi selata suoraan verkossa, vaan käyttäjän on ladattava tiedosto ensin omalle koneelleen.

Synonyymikortisto
Suomen murteiden sana-arkiston synonyymikortti.
Esimerkki synonyymikortiston kortista. Kuva: Kotuksen arkisto.

Aiemman topografisen kortiston pohjalta on laadittu suomen murteiden sanastoluettelot, joista yhdyssanojen käänteisluettelo on käytettävissä paperiversiona arkistossa. Nämä yhdyssanojen käänteisluettelot on myös digitoitu.