Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kortistot ja luettelot

Tutkijain työtä helpottavia apuneuvoja ovat synonyymikortisto (140 000 korttia), joka on kerätty Sanastaja-vihkosiin tulleiden vastausten pohjalta. Kortistosta löytyvät murresanojen synonyymit sekä viittaussuhteet.

Aiemman topografisen kortiston pohjalta on laadittu suomen murteiden sanastoluettelot, joista yhdyssanojen käänteisluettelo on käytettävissä paperiversiona arkistossa. Nämä yhdyssanojen käänteisluettelot on myös digitoitu.

Suomen murteiden sana-arkiston synonyymikortti.
Esimerkki synonyymikortiston kortista. Kuva: Kotuksen arkisto.