Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kortistot ja luettelot

Tutkijan työtä helpottava apuneuvo on synonyymikortisto (140 000 korttia), joka on kerätty aikakauslehti Sanastajan kyselyihin tulleiden vastausten pohjalta. Kortistosta voi hakea murresanojen synonyymeja ja löytää muuta sanoihin liittyvää tietoa, kuten missä Sanastajan kyselyssä hakusanaa ja sen synonyymeja on kysytty.

Aineistoa ei voi selata suoraan verkossa, vaan käyttäjän on ladattava tiedosto ensin omalle koneelleen.

Synonyymikortisto
Suomen murteiden sana-arkiston synonyymikortti.
Esimerkki synonyymikortiston kortista. Kuva: Kotuksen arkisto.

Aiemman topografisen kortiston pohjalta on laadittu suomen murteiden sanastoluettelot, joista yhdyssanojen käänteisluettelo on käytettävissä paperiversiona arkistossa. Nämä yhdyssanojen käänteisluettelot on myös digitoitu.