Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kortistot ja luettelot

Tutkijan työtä helpottava apuneuvo on synonyymikortisto (140 000 korttia), joka on kerätty Sanastaja-vihkosiin tulleiden vastausten pohjalta. Kortistosta löytyvät murresanojen synonyymit sekä viittaussuhteet. Aineistoa ei voi selata suoraan verkossa, vaan käyttäjän on ladattava tiedosto ensin omalle koneelleen.

Synonyymikortisto
Suomen murteiden sana-arkiston synonyymikortti.
Esimerkki synonyymikortiston kortista. Kuva: Kotuksen arkisto.

Aiemman topografisen kortiston pohjalta on laadittu suomen murteiden sanastoluettelot, joista yhdyssanojen käänteisluettelo on käytettävissä paperiversiona arkistossa. Nämä yhdyssanojen käänteisluettelot on myös digitoitu.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången