Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kansatieteellinen aineisto

Kansatieteellisiä ynnä muita alkuperäisaineksia säilytetään osin omina lipustoinaan, osin kyselyvihkosiin merkittynä. Aineksista on murteellisesti kiinnostavat seikat kopioitu ja liitetty varsinaisiin kokoelmiin. Joukossa on myös valokuvia.

Kansatieteellisistä ja uskomuksellisista aineksista on olemassa noin 22 0000 sanalipun hakusanoitettu ja aakkostettu kokoelma. Kansanperinteeseen liittyviä käsikirjoituksia on arkistossa sidottuina kirjoina. Niiden aihealueita ovat esimerkiksi

  • sanasto ja murteet
  • ihmiselämä, vuotuisjuhlat, leikit, tavat, juhlat, hautaus
  • metsästys, kalastus , maanviljelys, karjanhoito, tervanpoltto
  • entisajan riihi
  • naisten ja miesten tekniikka, työkalut
  • asutushistoria, rakennukset, kotitalous, ruokatalous, leipä.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången