Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Slangisana-aineisto

Kotimaisten kielten keskus on ollut mukana keräämässä talteen Stadin slangin eli Helsingin perinteisen puhekielen aineistoa. Slangia on pyritty tallentamaan suhteellisen säännöllisesti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana.

Ensimmäinen koululaisslangin keruu järjestettiin Helsingissä jo vuonna 1962. Keruilla on ollut hyvin tärkeä merkitys aineiston kartuttamisessa.

Muuttuvaa ja uusiutuvaa slangia on pyritty jo pitkään tietoisesti tallentamaan niin tutkijoiden kuin sanakirjantekijöiden käyttöön. Kun keruiden kohteena on ollut slangin keskeisintä käyttäjäkuntaa, yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria, on saatu hyvä käsitys slangin kehittymisestä ja muuttumisesta. Uudet slangisanat ilmaantuvat ensin juuri nuorten kieleen.

Koululaiskeruu: slangiasuiset paikannimet (2003)

Stadin Slangi ry:n kulttuurijengi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Helsingin Sanomat järjestivät slangiasuisten paikannimien keruukilpailun Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kouluissa 18.8.–3.11.2003. Kilpailun tavoitteena oli saada talteen mahdollisimman paljon tämän päivän pääkaupunkiseudun paikannimistöä.

Talteen saatiin kaikkiaan noin 14 500 nimitietoa. Eri nimien määrä on noin 4 100. Eri nimien määrä on luonnollisesti nimitietojen määrää huomattavasti pienempi, sillä monet nimet toistuvat lukuisissa nimikokoelmissa.

Koululaiskeruu: slangisanoja (2014)

Stadin Slangi ry järjesti helsinkiläiskoululaisille slangisanojen keruukilpailun verkossa 7.1.–7.2.2014. Kotimaisten kielten keskus keräsi ja arkistoi kilpailuvastaukset.

Keruukilpailu onnistui hyvin. Vastaajia oli kaikkiaan 232. Talteen saatiin runsas kirjo nykyistä helsinkiläisten nuorten slangisanastoa.

Kotuksen slangikokoelmat

Kotimaisten kielten keskuksessa on paljon erilaisia slangiaineistoja. Suurin kokonaisuus (200 000 sanalippua) on Marjatta ja Heikki Paunosen Helsingin slangin sanakirjan aineisto (Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii – Stadin slangin suursanakirja, WSOY 2000).

Muita isohkoja kokoelmia ovat seuraavat (suluissa sanalippujen määrä):

lääketieteen slangia (16 000 sl)
puhelin- ja lennätinsanastoa (4 000 sl)
rautatieläissanastoa (15 000 sl)
sotilasslangia (24 000 sl)
rakennusslangia (800 sl)
urheilukieltä (500 sl)
koululaiskieltä ym. slangia Helsingistä (15 000 sl)
merimiesslangia Turusta (3 000 sl)
Porvoon slangia (4 000 sl)
Lappeenrannan koululaisslangia (3 000 sl)
Kuopion koululaisslangia (2 000 sl)
lintuharrastajien slangia (pikku moniste)
Helsingin slangikerhon merkintöjä (4 000 sl +160 arkkia)
Sanaseppo-kilpailun vastaukset (10 000 sanaa).

Lisäksi on useita pienempiä kokoelmia, muun muassa opinnäytetöitä. Kaikkiaan slangikokoelma sisältää noin 307 800 sanalippua + 160 arkkia.