Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Saarekekarjalan erilliskokoelmat

Karjalan kielen sana-arkiston runsaat puoli miljoonaa sanalippua on digitoitu kuvatiedostoiksi. Sanalipuista osa on jo linkitetty Karjalan kielen verkkosanakirjaan. Sekä pääkokoelman että erilliskokoelmien sanaliput ovat vapaasti ladattavissa. Aineistoa ei voi selata suoraan verkossa, vaan käyttäjän on ladattava zip-paketit ensin omalle koneelleen.

Saarekekarjalan erilliskokoelmiin kuuluvat Juho Kujolan n. 10 000 sanalippua, joiden tiedot on kerätty Tverin alueelta sekä Tihvinän ja Valdain seuduilta 1910-luvulla, ja Pertti ja Helmi Virtarannan n. 5 500 sanalippua Tverin alueelta 1950–1970-luvuilla kerätyistä tiedoista.

HUOM. Sanalippujen järjestys noudattaa pääosin Karjalan kielen sanakirjan aakkostusta, joten esimerkiksi b-alkuisia sanoja kannattaa hakea aakkosista p-alkuisten sanojen kohdalta (esim. balalaikka > palalaikka), d-alkuisia t-alkuisten kohdalta (esim. doroga > toroka), g-alkuisia k-alkuisten kohdalta (esim. garbalo > karpalo) ja z-alkuisia s-alkuisten kohdalta (esim. zakuska > sakuska).

Juho Kujolan tverinkarjalan sanaliput

Juho Kujolan Tihvinän ja Valdain sanaliput

Pertti ja Helmi Virtarannan tverinkarjalan sanaliput