Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Lisäkokoelman sanaliput

Karjalan kielen sana-arkiston runsaat puoli miljoonaa sanalippua on digitoitu kuvatiedostoiksi. Sanalipuista osa on jo linkitetty Karjalan kielen verkkosanakirjaan. Sekä pääkokoelman että erilliskokoelmien sanaliput on avattu vapaasti ladattaviksi. Aineistoa ei voi selata suoraan verkossa, vaan käyttäjän on ladattava zip-paketit ensin omalle koneelleen.

Lisäkokoelma sisältää Pertti ja Helmi Virtarannan keräämät vienankarjalan noin 40 000 sanalippua täydennettynä sanakirjan alkuosien esimerkeistä poimituista aiemmin sanastamattomista sanoista (kaikilta murrealueilta).

HUOM. Sanalippujen järjestys noudattaa pääosin Karjalan kielen sanakirjan aakkostusta, joten esimerkiksi b-alkuisia sanoja kannattaa hakea aakkosista p-alkuisten sanojen kohdalta (esim. balalaikka > palalaikka), d-alkuisia t-alkuisten kohdalta (esim. doroga > toroka), g-alkuisia k-alkuisten kohdalta (esim. garbalo > karpalo) ja z-alkuisia s-alkuisten kohdalta (esim. zakuska > sakuska).

Kunkin hakusanan sanaliput on järjestetty pitäjittäin pohjoisesta etelään.