Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Viro


Kerääjä: A. O. Väisänen

A. O. Väisäsen 11 lieriön Viron-kokoelma on äänitetty Itä-Virossa Setumaalla Obinitsan kylässä sekä Länsi-Virossa Muhussa. Kokoelma koostuu pääosin lauletusta tilapäisrunoudesta sekä säkkipillinsoitosta. Lieriöt ovat hyvin pieni osa alkujaan laajemmasta kokoelmasta. Ne on oletettavasti kerätty Väisäsen viidenneltä Viroon suuntautuneelta keräysmatkalta vuonna 1922. Kaikkien lieriöiden nuotinnukset ja laulujen sanat sekä mahdollisesti myös matkakertomus keräysmatkalta lienevät SKS:n arkistossa. Oletettavasti samassa arkistossa on saatavilla myös tarkat tiedot keräyspaikoista, laulajista sekä soittajista.

Palaa otsikoihin

Tilapäisruno laulukiistasta

Laulaja: Karaskin Toomkka (n. 50 vuotta)

Keräyspaikka: Obinitsan kylä, Setumaa

Ajankohta: 1922

Kieli: setu

Signum: 18055: 1

Tilapäisruno. Osa Hilanan Taarkan ja Karaskin Toomkan laulukiistaa. Laulaja Karaskin Toomkka, naiskuoro toistaa. Ensimmäinen osa.

Käännös

Taarkka itseä ylisti,
haukkui hulluksi minua.
Tuoppa tänne tunnustaja,
kielin kertoja asian,
ketä soimannut olisin,
ketä pilkoin pistellynnä!
Mull’ on tuoa tunnustaja,
kielin kertoja asian;
sanoit: ”On Alli kuin avanto,
Miitran Mikko kippakeppi”
siin’ ei pienintä petosta,
valetta vähintäkänä!
Jospa miekkoista minua
viisin pilkoin pistelitki,
soimasit saoin sanasin,
elänpä isoni koissa,
koissani kuni kopassa,
kuni marjavakkasessa.

(Väisänen, A. O. 1923: Setunmaan ”lauluemojen” tilapäisrunoja. Kalevalaseuran vuosikirja III, s. 177–178.)

Laulu- ja soittojuhlat Helsingissä v. 1921. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
Laulu- ja soittojuhlat Helsingissä v. 1921. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Palaa otsikoihin

Virolaista soittoa

Keräyspaikka: Muhu

Ajankohta: 1922

Signum: 18061: 1

Soittoa. Soitin torupill, säkkipilli. Soittaja tuntematon.

Säkkipillin soittoa Helsingissä v. 1921. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
Säkkipillin soittoa Helsingissä v. 1921. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Palaa otsikoihin