Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Mordvan kielen näytteet


Kerääjä: A. O. Väisänen

A. O. Väisäsen mordvalaiskielten kokoelma on kerätty kesällä 1914 seuraavista kylistä: Erźäń Bruslan, Prońkino, Serednevka, Boriskino, Od-Šantala, Od-Bajťermiš ja Vetškań-veľe. Näistä Boriskino ja Od-Šantala sijaitsivat Bugulman piirissä ja muut Buguruslanin piirissä, kaikki Samaran alueella. Alueiden rajat ja joissakin tapauksissa myös kylien nimet ovat sittemmin muuttuneet.

105 lieriön mordvalaiskokoelma sisältää erilaisia sävelmiä ja ersän-, mokšan- ja venäjänkielisiä lauluja. Sävelmät on soitettu ruokopillillä (md. nuďij), ruokohuilulla (md. veškema) tai viululla, ja ne ovat pääosin erilaisia tansseja. Laulujen aiheet vaihtelevat historiasta ja mytologiasta kehtolauluihin, erilaisiin itkuihin ja häälauluihin. Kaikki melodiat on nuotinnettu ja sanastettu, ja ne on julkaistu vuonna 1948 A. O. Väisäsen teoksessa Mordwinische Melodien (Phonographisch Aufgenommen und Herausgegben von A. O. Väisänen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia – Mémoires de la société Finno-ougrienne XCII. Suomalais-Ugrilainen Seura: Helsinki).

Palaa otsikoihin

Tyttökuoron laulua

Laulajat: Petrań Proska (18 vuotta, solisti), Roďäń Ohruśa (18 vuotta) ja Pašäń Ohimä (17 vuotta).

Keräyspaikka: Vetškań-veľe

Ajankohta: kesä 1914 (?)

Kieli: ersämordva

Signum: 18047: 1

Tyttökuoron laulua. Balladi nuoresta miehestä, vanhempiensa ainokaisesta, joka jäi turkkilaiskansojen vangitsemaksi.

Käännös

Isänsä ainokainen, nuori mies,

rakkaan äitinsä ainoa, nuori mies.

Tämäkin nuori mies on baškiirien vankina,

tämäkin nuori mies on nogaiden vangiksi tullut.

Litterointi, ks. Väisänen 1948, 97. s. 68.

Vankilan selli v. 1940. Kuva: Grünberg Constantin. Helsingin kaupunginmuseo.
Vankilan selli Grünberg Constantinin kuvaamana v. 1940. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Palaa otsikoihin

Mokšalaista soittoa

Soittaja: Ofto Petrań Jaku (25 vuotta)

Keräyspaikka: Prońkino

Ajankohta: kesä 1914 (?)

Kieli: mokšamordva

Signum: 17983

Mokša mora, ‘mokšalainen laulu’. Soitin nuďij.

Nuotinnos, ks. Väisänen 1948, 170. s. 138.

Palaa otsikoihin