Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Joutsan näyte

Joutsa kuuluu savolaismurteisiin.

Maria Uusioksa (MU), s. 12.11.1889 Hartolan Nokassa.

Haastattelu on tehty 29.8.1965 Joutsan Hankaan kylässä, haastattelijana Matti Punttila (MP).

Signum: 4570: 3.

MP: Vieläkös semmosia, taloloita ol missä oli, sisäällämpiävä uuni?

MU: no semmoisijaham minul lapsena ollessan_ol' se missä minä esinnää ol'in ni, haikutupa. iso, haikutupa. ja sielä minä oli iha, alakuperäsestij ja syntynnä ja, ja sitte alakuvuo(ela ku minä tuon̆nev Vehmaasee tulin ni, haikutupa siel_ol suur haikutupa. ja meit_ol' sielä sitte, kaks kestijä ja,. ennev vanhaan_ol' kestilöi̬tä sau̬nossa ja tuvassa ja sovittii nyt pitiä ollaj jokàisella suuret lokaalit minulla nyt_on_yksinän vähä liika suur tässä. kaks huonetta.

nin tuota, haikutuvatha ennen_ol', sitte, tuas kum mäntii siitä talostaki pòis ni haikutup̀aa myö sitteki mäntii, Kiveläks santtii sitä kyleä. ja haikutupa ol' vielä sieläki. sitte kum mänt'ii kolomantee pàekkaa ni sitte ol' jo uloslämpiivä. ja ol' sielä palaveluspàekassa niissä talos's'a ni, niiss_ol' jo uloslämpiivät. mutta missä ihal lapsena olin ni ol haikutuvat. ja sau̬nat, sisäälämpiivät ja, siel_ol, a-, asu tosijaa saunos'sa kestit vàekk_ol' sisäälämpiivät saunat ni sielä ihmiset asu. ja n_ool ni hyväsopusi(a ol, ihmiset siihi àekaa että eihä (ne), mitää rii(elly vàekka, niit_ol' ni hirveästit talossa (olemassa).

MP: Minkä näkönen se uuni ol siinä, haikutuvassa?

MU: se nyt_ol' ni mahotor ruhmu, se uun_että ku se ol' ni sisuski suur_että, toi̬set sano että sinnem mahtus rukki ja mahtus kehreä-, kehreämää sanovat. ehäm minä meinant ylttyvän nitä leipi(ä sieltä uunista, ku suur hiilus, luaja hiilus ni, ehä minä meinant soan nitä uunista perältä poes, ylttyvä, minä kannon tuoli sii uunin_eteej ja panij jalakan' siihip paŋkkoo ja se ol' niŋ kuuma että tahto paljasta jalakuan polttua että perältä saen ne pòes. kyl se suur_ol' sielä, se, uun'.

nin tuota, kyllä ennen_ol' semmoisi(a pàekat_että, nykykansa jos laitettas asumaa ei tus' mitää ne kuolis siihi. haijuŋki kitkaa ja,. emäntä nauroa.

MP: Sinnem mahtu, monta leipiä.

MU: kyllä niitä mahtu. ja ne leipo yhelä tielä pal'jo sitte ettei tarvint_useil  leipovak. suur taikina, täytee, taikinata että pal'jon tul'.

MP: Mitäs siinä, hakutuvassa ol noita huonekkaluja?

MU: mitäs siin_ol' ku peŋkit ympäri seinijä ja sitte, ol', rahi sanottii rahiks sitte siinä, pöyvän tòesela puola, semmòset siellä mitäs_ei sielä muita huonekka- sitten_ol' joitaek, jakkaroeta vielä, pienijä, jos tarviht mihkä istumista noen ni niitä, vei sitte aana ja, pikkusi(a palliloita niŋkum minulla nyt_on tuola ja, semmoisija sitte ku istuttiij ja kartattii ne ol sellaitsija pikkusi(a, lauwvampätkistä tehtys sellaetsi(a pikku palliloita.

hiekala niitä sitte pestiij ja, kuahnattii, àena lauwvantàena ku, lauwvantaksiivova tehtii ehän niitä viikolla muuta ku, kuhal laastii lattijat ja,. eikä joka lauwantak pestyn niitä lattijoi̬ta. (ja), sit_ol' muuta, ty- kästyöntekova ei ne joutant semmosta kuahnuuta tekemää kun nyt. s_ool' se karjarruokintaki, sielä, ehä sitä,. lantanavetat ol' ja, niitä, huonolla ruvilla ruokkivatten ni, ei sitä,. nyt_o hienot kaikki lehmillä, kammarit ja,. kyllähän nyt_elḙä ku elopellossa. mut kuiŋka kauvan tätä piisannee. min_oo sitä mieltä että, ei tämä, òekee kauwvaŋ kestä. mistäs sitä riittiä.

MP: Olikos siinä haikutuvassa, mitään, koappia?

MU: ol' sielä, ensimmäissä talossa ni siin_ol'_että mäntii permannon_alas siel_ol' perunat. mut_ei niissä toi̬sissa olluk. mihkä minä,. eikä sielä, missä minä lapsena olin ni ei niill_olt sitä sellaesta kuoppoa. siinä yhessä kyläss_ol' se että mänt'ii permannon_ala ja siel_ol' perunat mut ei ne kaikki ol'ha niillä muakuoppija. pellol'la, sielä erittäe. mut_että mitä ne noe sitte talavela, ettei àina männeet sinne, pellolleh hakemaa.


Litterointi teoksesta Joutsan murretta. Suomen kielen näytteitä 31, s. 37–39.