Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Merikarvian näyte

Merikarvian murre kuuluu lounaisiin välimurteisiin

Vihtori Siren (VS), s. 1886 Merikarvian Filppulassa.

Haastattelu on tehty 12.6.1959 Merikarvian Ylikylässä, haastattelijana Pertti Virtaranta (PV).

Signum: 75: 1.

PV: No sieltä Isostafäälästä kun tultiin ni sitten alko se, lahti?

VS: sitte se alako juu.

PV: Kertositteko vielä siittä?

VS:  no, se oli aika kovaa nopiaa touhua sitte vaa_niitä nyljettii sitte ja ja ja ku. ja os- lihanostajia oli ja kauppa kävi sitte, lihaa myytii sitte. ne osti niitä pikkuhylykeitä sitte ni koko (kroppa) kerralla ettei sitä sitte niinku muutamaa kiloo sitte ostettu ja, ja mutta koko koko ruho sitte kerralla vaa. ja ne paino jotaki noin, kylä sielä, kymmenestä kymmenestä kahteekymmenee kiloo jotaki semmosta sitä väliä ne, ne kropat sitte paino.

ja ja (traania) tuli sitte niistä noin kymmekunta kiloo sitte ku ne oli, ku ne oli hyvi, että emä oli niitä hyvi imettäny. että niil oli vahva traani.

ja ja se nahka sitte ku se karva oli valakone ni, se oli sitte arvokas sillo aie- sillon sota-aikana ni ne sitä (sitte) kilvan kävi ja kyseli sitte ja.

ja monta puulaagii (sittettä) ja ja kiloa ne niitä sitte osteli ja ja friskattii toinen lupas sen ja sen hän antaa ja taas toinen vielä enämpi ja ja tuo tuanne sitte viimitteeks me olemme myyny Vaasaa ee-emmää muista sitte mikä sen komppanian nimi oli, mutta tuo Vaasaa me olemme viimitteeks sitte myyny niitä nahkoja ja traania ja.

nii ja sitte siälä oli, nii ja lihakki, siel oli makkaratehdas sitte sielä Vaasas ja ja se oli sillon sota-aikana sitte ni se oli sitä haluttuu lihaa sitte ja sielä makkaratehtaaski sitte, ku se oli liha kortilla sitte ja makkara tietysti oli ja kortilla. mutta ku me sieltä hylykeenpyynnistä tulimme ni kylä me saimme ilman korttia sitte makkaraa niiltä ja.

sitte ne kysy että et_kuinka monta päivää me oleme ny täällä, mä sanoin että noo ei me (oo ny yhtää muuta) me lähdemme sitte taas Merikarvialle ku me saamme ny tämä homma täälä ku me saimme kaikki (paadin) sitte klaarattuu puhtaaks ja, ja sitte he (kehuvat_ta) sitte te oisitte saanu oikein hyvää makkaraa ku hylykeenlihaa- lihaa sitte mä sanon että hylykeenlihasta.

noo mä sanoin millai te sitä sitte, (teettekö) te sitä oikei paljaaltas_sitä sitte, kysyin siltä johtajalta ni hän_sanoi että eei ei paljasta mutta sitte pannaa tuo, öö sitte pannaa jotaki l-laihaa lihaa siihe joukkoon ja sitte tulee verrattoma hyvää makkaraa_se kehu että sitte se vast o hyvää. mutta vasikallihaa ja semmosta jotaki laihaa lehmällihaa ni hän sano että kylä on nii jaloo makkaraa että että sitä sitte ostetaa hän sano se johtaja, juu sielä- sielä Vaasas.


Litteroinut Mika Kukkola.