Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Murrenäytteet alueittain

Tämän sivun alla on esitelty Kymenlaakson murrenäytteet alueittain ryhmiteltynä.

Murrenäytteitä on yhteensä 14:ltä eri alueelta. Alueet ovat vanhoja pitäjiä ja kauppaloita, joiden rajat eivät noudattele nykyisiä kuntarajoja. Esitettyjen murrenäytteiden määrä vaihtelee: esimerkiksi Kuusankoskelta on 17 näytettä, Valkealasta ja Virolahdelta vain yksi.

Näytteet on Suomen kielen nauhoitearkiston (SKNA) kokoelmista valinnut ja litteroinut Anni Tiirikainen.