Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Vankien tuohityöt (Jaala)

Kalle Helin (KH), s. 4.10.1887 Jaalan Uimilassa.

Haastattelu tehty 13.6.1960 Jaalan Uimilassa, haastattelijana Paavo Pulkkinen (PP).

Signum: 346: 2

Kalle Helin kertoo tuohesta tehdyistä esineistä sekä venäläisistä sotavangeista, jotka tekivät tuohitöitä.

Murrenäyte

PP: Tuohesta tehtiin paljon tavaroita.

KH: No siit tehtii-

PP: Mitäs kaikkee?

KH: No siit tehtii siit tehtii kaikkii konttii tehtiij ja, siit tehtii sellasii mämmituokkosii ja, ja kopposii ja, ja kaikellaist sellaist nyv viäl noit, jotain sellasii niin kun noit, sellasii koriikii tehtii niist. Palhaa niist valmistu. Minul ol, om minullakii viel niit, yks konttikii ov viel vanhanaikaij ja siit ol sellasii, oikein sellasii kantokorii ol. Mut ne on noitev Venäjäv vankien töitä ne ol ne korit.

Kun niit ol tääl, minkii hallussain ol kakssataakakskymment silloi niit Venäjän sotavankii niin ne, ne tek aina niit kästöitä sellasii, semmosii ne, hyvim paljon että se nyt aina muijillev vei joka sorttii siit ja, toin niiller ruakatavaraa siit, mitä aina ol voita ja lihaa ja potaattii ja leipää ja jauhoi ja sellasii aina siit palkastaa saivat, ku ne niit tek. Ja sit kun ne pois pääs täält niin siit minullen niit jäi kauhejal taval, niit vankii. Kun, siit tul minullep puhelu että nyt ilmoittamaa heti sinneh herroille että nyt niit viälääm pois siält siit sinne, Kymijoen taakse, siält, siält niilen kämpiilt, että aina, joka tunnille aina siit aina autolasti niit sinne viäläj ja. Ja kun miä mänin siit sinne ja minä sanoin siin oli yks siit ol joka aina kanto niille herroilles sinne siit velet ja puut ja passas niit nim minä sanoin kum minä mänin sinnes sisään nii, sanaa viämääm miä sanoin ”tänäi pääsettel lähtemää” nii silloi ne oli järves kaikki se vei jo tielon toisille, ne läks pesemää siit sinnek Kymeej ja. Siit kun ne minul anto siit jos niil ol paperrossiki nii min taskuihin ne pisti siij ja ne kaikki ne tyät- tyäsä mitä niil ol niit ol jokahii aina minulle vaa ne heitti. Ja siit hyvästellää että sano että ”pappa hyvä miäs”. Kaikki Venäjäm miäs sano että ”pappa hyvä miäs”. Peltolav Väinöm mahaa siit näyttivätten kun sil ol iso maha ni sanova ”paska miäs” ((nauraa)).


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.