Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Tiutisen palo (Karhula)

Tyyne Sofia Kuusela (TK), o.s. Vakkari, s. 16.4.1888 Kymissä (nyk. Karhula).

Haastattelu on tehty Pyhtään Siltakylässä 24.5.1969, haastattelijana Matti Punttila (MP).

Signum: 8482: 2

Puhutaan Tiutisen laatikkotehtaan palosta. Huom! taustalla naisääni puuttuu puheeseen.

Murrenäyte

MP: Viäläkös te semmosta muistatte, että Kymin kirkko olis poltettu?

TK: Em mie muista ainakaa. Em mie muista sellast.

MP: Siällä Kotkas on ollu iso tulipalo vai mikä. Tiutinenkos se palo vai?

TK: Tiutinen se palo. Siel palo kaik ne, silloo ku ne pommii laski sinne niin, siäl palo monen talot. Siäl oli sellasii yksityisii taloik-, työmiehen huaneit sellasii. Nii ne kaik palo siel et ei sinne montaa jäänny. Se oli niin, kärjistynny koko Tiutine.

MP: Olitteko työ sillon Kotkas vai?

TK: Mie olin Kotkas sillo.

MP: Se ol iso palo.

TK: Juu. Se oli iso palo juu.

MP: Ai se niistä pommista sytty?

TK: Pommistha se sytty. Nehä pommitti sit, Tiutisen saarta kovast sanovatte. Em mie tiiä miten ne siit. Nii.

MP: No minkä takii ne sitä pommitti?

TK: Em mie ymmärrä. No ku siin oli laatikkotehtas on, Tiutise rannas. Jos ne sen puolest. Siälhä ja, asu herrasväkee siäl, laatikkotehtaal. Nii jos ne sem pualest pommitti, mie luulev vaa. Em mie tiälä.

MP: No työ olitte sev verran kauempana että

TK: Niin ku mie olin Kotkas en mie tienny niist mitää.

MP: Mutta näitten kun se palo?

TK: Nii mie näiv vaa että se oli valosaa kum palo ja leimus.

MP: Eikä mitää voinu tehä?

TK: Eihä siit mitää voinu tehä. Sanovat että siatkii siäl juaksi pitkin saarta. Ne laski siat vallollee tietyst sitte.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.