Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Rata (Kymi)

Matilda Vilkki, o.s. Kyttä (MV), s. 27.11.1878 Kymin Ylänummella.

Haastattelu tehty 13.8.1965 Kymin Ylänummella Hanspinnarissa, haastattelijana Matti Punttila (MP).

Signum: 4556: 1

Murrenäyte

MP: Eikös toi ratakii ol tehty teitin aikan?

MV: Oon rata, rata on tehty toi kyäntie on tehty minun aikaan niin.

MP: Viäläkös työ muistatten kun sit tehti?

MV: Mie olin, silloon niin (– –) piem paimen viäl tollanen, kakstoist, ykstois vuatta vanha, kum mie kävim paimenes ni silloin, että sit ol jo silloin, tehty mut että sit laitettih, vasta tuota ettei, vasta kiskoi ja sellast että valmistettiim mut että sit olliit tehty sit po-, pohjustyö kaik, kaik Inkeröisii astikka. Kotkast.

MP: Käytiihkö kattomas ku tul ensimmäij juna?

MV: Myö kun ei me, myö katteltih, kun oltih, tuata, paimenessaki lehmii va, paimennettii siel syrämmaal ja niin oltih siin, ni likimailla siit kun ni, me juostih siit, likimaille että nähtih kun se tuli se, siit Inkerist siit Juurkorvest etehpäi. Niin sil kohral nähtis kun se ensimmäinej juna meni ((nauraa)). Mut siithän se tuli aina, joutuu valmihiks siit että. Siit ku mie oli jo, nii vanha mie että olin, rippikoulus ni siit se ol jo silloon ihan valmis (– –) toi maantie, toi rautatie että siint olis päässy vaikka…

MP: Minkähällaist väkii se ol mikä sit, tääl kävi tekemäs?

MV: Em mie heittii tunten. Miehiihän siin oli nii ni että tavallisii. Tavallisii ihmisiihän ne oli vissiinkih niin ettei niist kukaa mitään kuullu mitään, pahaa.

MP: Olkos ne näis talois korttierii vai?

MV: Eei (– –). Niil, niillä oli oli vissiinkih tuata, ja missä ne oli siit, mistä ne oli, oikein ne ratantekijät nii ne, niin totta ne siit, ajo omii teitäh. Mut ettei niit näis talois ainakaan ollu yhtäkäs, miestä sellast joka olis ollu siäl ratan työssä.

MP: Tulikos koskaa mitää tappeluu näitten, paikkakuntalaistej ja sitte, niitte jotka ol sit rataa tekemäs niitten välil?

MV: Eei nekää ei ne, ei nää käynehet siäl, nää, mitä tääl olikaa näit taloi niin, eihän nää käyny siel, likimaillakaa jos joskus, niin kun käyvättev vilkasemas niinkum pyhäm, pyhäm päällä, pyhän päiks vaan että, miähet ei, mut eihän ne siel, eihän ne siäl käyny eikä täällä. Eikä niit siit jäi- käyny niit tyämiähii tääl ky-, taloissakaam missää kun niil oli.

MP: Entäs niinkun tanssipaikois? Tulkos siel mitää sanomist koskaa? 

MV: Eei, ne tanssivatten niin, kaikes rauhas niin että, pelmanni soitti ja siit kun niiren määrä oli siit kun ne, lopettivatten siit kun ne kahteehtoist astikka tanssivatten niin, siit se ((naurahtaa)) lopetettih. Näis ky- taloishaan niitä, tanssitti ehän niit muita ollu silloin, mitään seurataloi viäl ku mie olin. 


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.