Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Räätäli Laureeni (Kymi)

Eerik Olli (EO), s. 28.3.1877 Kymin Kurittulassa.

Haastattelu tehty 24.7.1962 Kymin Kurittulassa, haastattelijana Matti Punttila (MP).

Signum: 1783: 2

Puhutaan paikallisesta räätälistä, Laureenista, ja tämän sutkautuksista.

Murrenäyte

MP: Olikos tääl ketää semmosii erikoisii miehii tai naisii jotka ois ollu semmosii oikei tunnetui, muuallakii kun tääl täs omas kyläs?

EO: No em mie tielä täs kyläs että täs ketään ois ollu sellaist, tunnettui, missään olis että ne ois mitää herroi elikä mitä ollu. Ei ne ol ollu mitää – –.

MP: No ei sellasii ollu että, jota ois vähä nii kun naureskeltu, sellasii pappoi tai?

EO: Noo ohan niit ny aina joku on ollu sellainen, joka osaa sukkeluuksii puhuu ja, (– –) aina ollu joku sellain.

MP: Minkäsläisii työ sellasii muistatte?

EO: Noo em mie nyt oikei, oliha toi, Laureeni vaina ja toi Nykänej ja, ne kuj joutu yhteen nin kyl siint puhet tuli. Laureeni oli tuota räätär ja Nykänen oli suutar. Siit kun ne joutu yhteh niin kun ne… Nehän nyt ol tääm paika, noin, tualt Savost (misthän ol) tullehii oli kumpaki. Niin, ni sit sai kuunnella ku ne keskenäh puhuvatten kaikkii.

MP: Kävi-…

EO: Kualluhan ne oj jo monet vuolet ollu neki. Laureeni, Laureeni vaina kun se tuata otti, rupes ottah muijan niin, siit mie tulin siält tualt niitylt kotia. Siit se ol sen morsiammeh kans pappilah kuulootuksii laittamas. Siit se tul minuv vastahain. Mie sanoin, se tul minuv vastahain tulivatten siel niityn välil nii mie sanoin että: ”No mitens teitin asiat ny on?” ni se sano että: ”No kyl se tuhannev vuaren kauppa tehtih nyt” sano että ”mitenköhän siit käynee” sano se räätär.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.