Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Pestuu (Iitti)

Karoliina Häkkänen (KH), s. 1883.

Haastattelu on tehty Iitin kunnalliskodissa 17.6.1960. Haastattelijana Paavo Pulkkinen (PP).

Signum: 353: 2

Puhutaan pestuusta eli palvelussopimuksen teosta, joka tapahtui lain mukaan Laurin ja Mikkelin päivän välillä. Pestuumarkkinat olivat eri paikkakunnilla eri päivinä, Elimäen kirkolla syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina, Kausalassa syyskuun ensimmäisenä tiistaina.

Murrenäyte

PP: Missäs ne piiat pestattih enne?

KH: Kausalan markkinoil. Niihän niit sielt pestattii. Ja Elimäen kirkol. Siel ol, tääl ol aina, Elimäen kirkol oli ensimmäin pyhä syyskuuta. Tääl Kausalas ol, ensimmäin, tiistak sit syyskuuta, ku piikoi pestattih ja renkii. Sielhääm mie pestin otim my-, mun noin, em mie, em mie Elimäen kirkol pestii ottannu mie, vaikka mie olin sit et, otin siit em mie siel om mut Kausala markkinoil olim pestin otis. Ja siel niit pestattih, isännät kattel aina mikä olis kaikki, isompa piika niin tosthan nyt otettas, ettei kaikein… Ja vähä palkkaa sit luvattii. Voi voi, sellaist se on ollu.

PP: Isännät kehu talojas kovast.

KH: Nii no sehän tiätty on. Niin oloja ne että ”meillä on nii ja niin ja nii meillä”. Mm. Ja siit niit ol toinen, ku toista, toinen tek kauppoi toinej jo, nykimäs että, ”älä älä lähe”, että muka taas sen tek miel ja. Mm, niit ol sellasii. Juu kylhän sit on oltu.

PP: Teittiä kysyttih taloihi kovasti?

KH: Juu kyl ne pyys. Sillonkik ku mie menin, sielt tulin sih Korpille ni mie olisin ja sinne Sairasilleki olis ottaneht ja maksaneht elämä ja, niin siit Korpin emäntäkih täyty maksaa. Siit sano ”maksaham miekii sem maksaha miekii sen siit sen että, tulee meille”. Mm.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.