Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Mynttis-Kallen murha (Pyhtää)

Amanda Frantsila (AF).

Haastattelu on tehty 6.8.1966 Pyhtää Siltakylän vanhainkodissa, haastattelijana on Matti Punttila (MP).

Signum: 5804: 1

Tietäjä selvitti murhan.

Murrenäyte

MP: Mutta käytiinkö missään tietäjissä?

AF: Niin sellasis, tietomuijiel luona? Ilmam muuta kävivät.

Sitte Pyhtään kirkonkyläst meni yks kun, ja se olikin, se oli ihan oikein kun se meni. Nääs kun toi noin, se Mynttis-Kalle tuli murhatuks, sellanen kelloseppä.  Se tuli murhatuks se Mynttis-Kalle, ja sit ihmiset ihmettel että, ”herrajjumala sellane hyvä mies joka ei kellään tehny mitää ja, nyt se on, nyt on tapettu”. Ja sen ystävä kävi siel sel luon. Siit tää ihmettel sit, tää ihmettel tää mieskii joka sen, tappo niin se ihmettel, siel tehtaal ja kun se oli töissä että, että kyl se nyt ol, ”kyl se nyt oli kylmäverinen ihminen joka sen Mynttis-Kallen tappo”. Se oli siel töis. Ja se menikin se emäntä kun sano että se, yällä nous aina ylös ja, se nous yällä ylös se mies se, murhamies. Nous ylös aina ja kattel, sil oli sukkii mitä se kattel ja siit sil oli kenkii mitä se kattel ja. Siit se meinas silviisin se nainen että, ”nyt mie menen tieto-, nyt mie menen tietomuijal luo Kotkaa”. Ja se meni Kotkaan. Se sano Kotkas silviisii suoraa että, että ku ”meil on, meil on toi noin om mies, on… Se Mynttis-Kalle tuli murhatuks ja, ja miä tulen nyt, tietäjä luoks ottamaa selvää että, se kun kaiket yät kattelee eikä se nuku mitää ja mie pelkään kovast (– –)”.

Siit vähän aikaa on ni, poliisit tulee sit sinne. Sinne poliisi lähtee mukaa sit heti ja, sit se ihmettelee vaan siel tehtaala että, että ”mitäs hulluu ne nyt tulee, näit muka, ettimään ettei hään oo muka, mitääm pahaa tehny”. Ja siit se, siit se joutu kiinne ja siit se tunnust ittekkin että hä, hääm muka tappo se. Oven alla makas sinne, jätti sen maate oven alle.

Niin kyl se oli viisas se tietomuija se sanoki heti että, että ”työ asutte murhamiehen kans samas, samas rakennukses.” Se otti, se oli… Niit oli tietäjii, nehän kävi, monen, monel luona silviisiin ottivatten tietoja. Toiset oli toiset oliit sellai että ne, tiesvätten taik olivat.

MP: Ai tää oli Kotkas?

AF: Tää oli Kotkas juu.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.