Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Markkinat (Vehkalahti)

Miina Heikkilä (MH), s. 2.8.1880 Vehkalahti, Vilniemi.

Haastattelu on tehty 2.6.1961 Vehkalahden Vilniemessä, haastattelijana Pekka Lehtimäki (PL).

Signum: 680: 2

Miina Heikkilä kertoo markkinoista Haminassa. Tuomaan ja Heikin markkinoilla oli enimmäkseen venäläisiä myyjiä. Haminassa oli vanhaan aikaan vain yksi suomalainen kauppa.

Murrenäyte

PL: Jaa että Haminan, Haminam markkinoil käytii myymäs?

MH: Nii Haminam markkinoil. Miäkii olen ollus siäl.

PL: Mihinkäs aikaan ne oli ne markkinat?

MH: Ne oli, ennen jouluu ol ne, Tuamaan markkinat, ja sit Heikim markkinat ol jälkee joulum mut et ne, kolme viikkoo miten ne ol, kun kun, joulust sitte.

PL: Kummatko oli suuremmat?

MH: No ne on nyt melkeen samallaisii ettei niit… Kyl ne Tuamaam markkinat ol vähä enempi sit väkee mut että, ei ne sit… Ei ne nyt niin suuret ol-, ollu kummatkaam mut siit ol ne syys-, syksym markkinat sit taas Haminas mitkä on nytekkii viel niin ne on sit taas isommat.

PL: Minkäsmoista kauppaa niissä, niillä syksym markkinoilla (tehtii)?

MH: No niis ol, niis ol kaikellaista tavaraa että, tääl nyt ei ollu mitää oikeem myytäväks viäty siihin aikaa, kun ol ne mar-. Joskus siit näit, hailii nys sit, viätii, kun satuttii sillon syksyl saamaa aikasemmin niil syysmarkkinoil mut. Ja siäl ol kaikellaista, silloin oli, Venäjält tuli paljo, tavaraa. Etenkii noit hetelmii tuli, hyvim paljo kaikellaista oli. Ja, jonkuu verrav vaatetavaraakii mut että, enin osa se ol tät suomalaista. (– –) oli Piatarista. Piatarist tuli ain tänne. Ja venäläiset kauppiaat oli Haminas, silloi nyt ku miä olin viäl nuaren tääl, miä muistan kun tääl olluk kun yks kauppa joka oli suamalain, yks Könöin. Et nyt sit ajam päällä vasta tuli, ne oli ka-, oli kaik venäläisii, kaikki kauppa.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.


Tuomaan markkinat Helsingissä. Kuva: Ilona Paajanen, Kotus.
Tuomaan markkinat Helsingissä. Kuva: Ilona Paajanen.