Siirry sisältöön

Kuppari (Elimäki)

Iida Anttila (IA), s. 12.6.1880 Elimäen Hongiston kylässä.

Haastattelu on tehty 20.7.1962 Elimäen Hongiston kylässä. Haastattelija: Matti Punttila (MP).

Signum: 1781: 2

Aiheena on kuppaaminen ja suonenisku.

Murrenäyte

MP: Olettenkos työ kuullu sellast että ”Kyttää niinku Sorvo ruununkyytii”?

IA: No olehan mie sen sanan aina kuullu.

MP: Mistäkhää se on tullu?

IA: No em mie, olisko se Sorvo nys siit, sen joskus sanonnu.

MP: Missäs se Sorvon talo on?

IA: No se on tuol noin, toisel puolej jojen tual, mikä on tuo jok tos, Sorvo.

MP: Ai siäl asu kuppar?

IA: No siin ol sellain piän mökki ennen aikah ja siäl, siäl asu kuppar. Siint on monta vuotta kun se on ollu jo kuallu mut, tääl Huitilas tää ol jälempäh mut, sekih on nyt ollu jo monta vuotta kuallu.

MP: Mitäs välinehii sil ol sil kupparil mukan?

IA: No sarvii, lehmänsarvii niit (sil) ne kailap päät. Ja sit sih ol pantu ne sano että se on rakkoo em mie tiälä sit sih pääh. Ja sit ol sellai nii kun oveh haka. Ja sit sanottii sit kirveheks kuppakirveheks ja, sil se sit hakkas. Verta tul niin että siit, ja sit se sen, sarven im kiinne, ihoh ja. Sit kun se vähän aikaa ol se otti pois sen ja, sit se lötkähytti sev veren lattialle ja, sit se pan ne veteh ne sarvet, se otti ne kaikki pois. Ja taas im ne. Se suullah im ne kiinne sit siih ihmisen ihoh ja, kolmeh kertah niit pit sit hakkaaman. Sit jäi sellain pyöreä sen, sarver reikä ja, haavathan niist tul siit ne, kun se sil hakkas. Kuppakirveheks sit sanottih.

MP: Mihkäs tautii se kuppar haettii avuks?

IA: No em mie tiälä. Kun ol jo selkäkih kipiä niin, kun ei muuta ollu apuu niin, sit hajettih kuppaa, ja jalkoih ja. Ennen tuol kun tuol Mustolan kartanos ol niit palveljoi ni, nyt ni naisii ni, niillehän kassattih käsvarsiikih niille noi, ne ol nii haavoil niin että ne vissih kualettu siit ja ol kipiät nii, paransko se siit vai em mie tielä. Ei niih sarvii laitettu mut sit vaa hakattih, sellasii haavoi, että niist verta tul.

MP: Kiertelikös se kuppar ympär kylää?

IA: Eei, sit täyty kuttuu, käskee, kuka tarvi. Siit se tul kun… Saunahan sit täyty lämmittää, saunashan se kuppaa.   


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.