Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kulkuvälineuutuudet (Miehikkälä)

Helena Koso (HK), s. 14.10.1878 Säkkijärven Laihassa.

Haastattelu on tehty 15.7.1963 Miehikkälän Muurikkalassa, haastattelijana on Matti Punttila (MP).

Signum: 2392: 2

Puhutaan ensimmäisestä polkupyörästä ja ensimmäisestä autosta. Kertoja näki ensimmäisen lentokoneen vasta sodan aikaan, kun pommikoneet lensivät Säkkijärveä pommittamaan.

Murrenäyte

MP: Tää om maailma muuttuna teiän aikana paljo.

HK: Täähän on muuttunt niin kun kaikkineen. Ainakin työhommat ovat muuttuneet ihan kaikkineen. Ja työkalut sellaiset. Ehän niitä ennen olt mittää puimakonneita sen paremman kun välttiä eikä piikkiastuvoita eikä mittään. Ei olt muuta kun se ol niin ku puusta vaan kaikki.

MP: Työ muistatte vielä sen niin ku tul ensimmäine polkupyörä?

HK: Niin muistam mie senkin miten se sano se vanha ihmine ku se tul. Ja nää lentokonneet ja kaikki nää on tulleet nyt vasta nää.

MP: Kertokaappa viel tähä konneesee se juttu siitä polkupyörästä ensimmäisestä polkupyörästä.

HK: Niin miten se sano se vanha ihminen. Se tul meillen illalla, virkki sano että hän näk pirum maantiellä. Siit se tul toisena iltanna, siit se sano jotta, nyt se mies ol siellä lähteellä juomassa, Kosolallähteelä juomassa, ja piru ol aija vieressä. Se ol se polkupyörä. Sit niitä alko ilmaituam mut hää (tuns sen kans) sellaiseks. Se ei, kun ei olt viel näht mittää ni se ol ihmeellinen. Hän haasto sit sillälailla, sano. ”Piru”.

MP: Missä työ ensimmäisen lentokonneen näitte?

HK: Mie näin sen ensimmäise lentokonneen sillä viisillä kun kuulu, hyrinää ni se mium miesvainaa sano miullen kum mie sanoin ”mistä mie näkisin” kun meiä, meil ol sellaisessa metässä et se ei olt maantiev vieres se asunto. Ni se sano ”mäne rappuja myöten läävän katollen, sieltä näet”. No mie mänin sinne läävän katollen, ja katom maantiellem päin ni ehä sieltä näht muuta ku yks vilahus kum män ni. Sillohaan se män se lento-, nyt se polku-, tuo mikä hän ol, auto.

MP: Ai se ol ensimmäine auto?

HK: Se ol ensimmäine auto minkä mie näin. Ja sit ku miä meni hakemaa lehmää ku miul ol lehmä ja,  taikka hieho ja lehmä ja mie mänin hakemaa ni mie pelkäsi jotta, lehmä jos om maantiellä että se ajjaa lehmän päälle ni miä ku juoksin oikein kovast ja, ja hakkasin näinnikkään ((taputtaa)) käsiä yhtee ku pelkäsi jot se männee lehmä että jos mie kerkeäisin siihen jottei se ajais lehmäm päälle. Ja miä ku pääsil lehmäl luoksen ni sillon se auto sivaht maantietä myöten eikä se mänt lehmän päälle, lehmät olliit siel maantiev vieressä. Kyl se niim mut-, mutrona ol nähä enstäi nii. Ja turha se ol miul lähteäj juoksemaan, mut ehäm mie tietänt mi- kuin kovast se tullee ja, ja miten se männöö siit, ku se män siellä maantiellä.

MP: Minkä näkönen se ensimmäine auto ol?

HK: No se ol sellanen tumma ja avopäällysauto. Sillon ei olt tällaisia umpinaisia ei niit olt ne olt kaikki avopäällyksiä. Sellain tumma, ei olt ihan musta mut se ol vähä sellanen tumma se auto ja. Em mie kerint nähä kun, kaks ihmistä siin ol siinä autossa. En ei siinä muit oltkaan kun, se men nii kovast et ehä sitä kerint, kattoakkaa että kuin. Ja sit vielä kum pelkäsin sitä. Ku ei sitä olt näht nii.  Mie pelkäsin viälä et se männee, ajjaa lehmiim päälle. 

MP: Millanen se ensimmäinen polkupyörä ol?

HK: No se ol, se ol ja tuollaine vihreä. Mie en sitä pyörää näht mitä se hän tul virkkamaam mut sit kum meijän kyllään, yks talonisäntä osti esinnä polkupyörän ni, se ol vihreä.

MP: Olko ne molemmat pyörät samallaisii siinä, yhtä suuret?

HK: Nii, mut miä ku en näht sitä… Ai ne pyörät siinä polkupyörässä? Olivat, ne olliit niin ku yhtälaiset. Se niin ku vähä ois se takapuolem pyörä olt pienemp. Kun se isäntä sit ajel sillä omalla pyörällään.

MP: Missä työ ensimmäisen lentokonneen näitte?

HK: Missäs mie sen lentokonneen näin ens ker-. Mie en olt näht lentokonetta ennen kun sit kun tul tuota, kun tul se sota. Kum myö seisottiim meijän kartanolla, meit olt sit useampia ihmisiä ja, ja katottii, eikä tietty yhtään että, on nyt pelättäviä kappaleita. Katottiin näinnikkään ylöspäin jotta, mikäs hyrinä se oikein kuuluu ja sit nähtiin kun, kuus lentokonetta tul yhtaikaa. Kolme läks sinne Säkjärven kirkollem päin ja ja kolme läks tännem Muurikkallaan päin. Sillon omalla kartanolla mie näin ens kerra mut, ylläällähän ne lentivät sillon, ehän niitä. No siit vasta rupesivat jokainen sanomaan että, nehän olkii venäläisen lentokonneita jotta siintä tulleekiin sota. Sit, sit kuultiin kun, pommitti siellä Säkkijärven kirkolla ne samat kolme konetta mitkä mänivät, ni pommitus kuulu sit sielt Säkkijärven kirkolta. Ne pommittiit sillon ne, ne olliit venäläisiä konneita. Ne ne kyllä tulivat, niim monta konetta yhtaikaa.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkistanut Eeva Yli-Luukko.

Selityksiä

astuva = maanmuokkausväline, äes

vältti = kääntöaura