Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kulkijoita kuninkaantiellä (Pyhtää)

Anton Falk (AF), s. 1898 Pyhtään Länsikylässä, elänyt Länsikylässä, vuoden Tanskassa ja 3 vuotta armeijassa. Anton Falk on kaksikielinen.

Haastattelu on tehty 24.5.1969, haastattelijana Pertti Virtaranta (PV).

Signum: 8477: 1

Puhutaan ennenvanhaisten teiden kunnosta. Anton Falk kertoo polkupyörien tulosta ja kartanonherrojen kaleeseista.

Murrenäyte

PV: Minkäslaiset nämä tiät oli tästä enne Loviisaaj ja Kotkaa?

AF: Jaa minum muistas ne oli hyvät; sillon ajettii vaan hevosel ja kärril.

Ja talvena ne  arrattii sitte tuota, jokahisel oli oma pätkä. Numerot, lyötii yhtee, ja ne ne laitto siit ison lumreen ja, se vedettii neljäl hevosel ja, aina joka pyrym peräst nin, vuorotellen ajettii auki. Se oli hyvä talvella, ja kesäl se oli kum pöytä. Se oli kun sammetti.

Sitte kum myö saatii pyörät jo jur juuri ennen ensimmäist maailmansotaa nin, ei mitään ollu niin hauskaa kun ajaa polkupyöräl. Siel maantiellä se oli nii, niin se, se ei ol semmonen kun nyt. Sit lanataa aina mut, se maantien, se raide siim missä ne pyörät niin, soli niim pehmeä kun sammetti.

Kyllähän se pöllys vähä noin kesäl kun aje-,  kun ne ajo mut eihän hevonen nin kovast menny kun auto. Kyl ne oli hyväs kunnos. Kapiathan ne oli että kaks hevosmiestä nyt hyvin sopi  sentää väistää.

Mut joskus kun tuli tommonen isompi vaunu, kaleissiks kututtii niin, sit täyty jo kattoo. Ne oli vähä leviämmät kun toiset, ja kaks hevost rinnan oli. Niill_oli kaik ne kartanonherroll_oli semmosii kaleissi. Kaleis.

PV: Minkäslaiset ne kaleissit o?

AF: No, se oli neljäpyöränev vaunu ja hyvät jouset ja, siit_oli se supletti päällä. Kuamu. Ne sano täs. Supletti se oli ja semmosil ne ajo sitte, kaks hevost_oli aina. Ja talvel laitettii jalakset_alla. Juu. Semmosel ne ajo.

Ja niill_oli loistavammat vaunut  sit ne ruhtinat kun ajo Helsingi ja Piatariv välii. Lähetystö ja kaikki ne. Niill_oli komiat vaunut, sano isänisä. Niitä mie en nähny koskaam mut, ne kaleissit mie kyl näin aina. Kaik nää herrat täs näi. Ja niit_oli Lovisas herroi ja Haminas herroi. Ja ne aina, ajel toin toisia. Ryssiihän siell_oli paljo. Kauppiait. Kauppaneuvoksii ja semmosii. Juu. Lovisas oli ja Kotkas ja Haminas. Ne oli ne kauppiat ne oli kaik melkeiv venäläisii. Ryssii. Juu.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.

Selityksiä

kaleesi = nelipyöräiset, jousitetut vaunut.