Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kirkkovenematkat (Iitti)

Adolf Nyström (AN), s. 1872 Iitin kirkonkylässä.

Haastattelu on tehty 17.6.1960 Iitin kirkonkylässä, haastattelijana Paavo Pulkkinen (PP).

Signum: 353: 1

Puhutaan venematkoista kirkkoon.

Murrenäyte

PP: Minkäslaisii ne kirkkovenemmatkat ol?

AN: No nehän ol, täss ol kaheksansoutuinki Jaalast, kirkkovene, joka sout. Kaks henkee ol aina airus, neljä siim paris. Juu. Kyl se kulk kovast se kulk kun, kun ne vetelvätte. Ku kaheksan parii ol soutuu. Suur se ol.

Ne ei päässyt täällä, se kirkkoranta oikein on tuol Ruonarrannas mut, ne täytyvät tullat täh Kuoppaniemee kun, siel on matalaa. Nii ne ei päässys sielt maalle. Joo.  Siit Jaalast mitä tul ruumii, siit ne toi sinne Kivniemee soutvatte, ja sit ne pyhäaamum pappila hevosel ottivat sen kirstun, siit tuota ja toivat tänne vasta haulal. Ne viikol sen sinnet toivat, lauantakiv vissii toivat sinne. Siel on suur kiv niin, siin kiven vieres ol aina kirstu.

PP: No niit ol kirkkomiehii tääl kirkol yötä sitte vai?

AN: No niit ol yötäkii tääl nii. Aina ol yötä kirkkomiehii tääl. Joo.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.