Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Aitassa (Pyhtää)

Hilda Viren (HV), s. 22.2.1885 Pyhtään Heinahdessa.

Haastattelu on tehty 3.8.1966 Pyhtää, Heinlahdessa,
haastattelijana on Matti Punttila (MP).

Tytöt nukkuivat kesällä aitassa, ja pojat pyrkivät sinne sisälle. Hilda Virenin isä ei hyväksynyt sellaista ja uhkasi teljetä nuoret aittaan, jos poikia päästettäisiin sisälle.

Murrenäyte

MP: Olikos semmosta tapaa ennen että pojat kävi, tyttöjen aittois kolistelemas?

HV: Juu kävikin. Ja miä ja sisko maattii tuol vaateaitas ja, minun isä oli poikiem päällä vihanen. Se laitto sellaser rampin, tälläsem pitkär rampin, siin ulkopualellakin, ja sano että ”jos sinne vaam pojat tulee niin tää rampin hän laittaa päällä, ja saatten olla siäl aitas”. Naulan kans kiinne siit. Mut ei myö nyt uskallettu laskee poikii sinne.

Siel on aika hyvä kesäl nukkuu, kun se on hirssinen aitta. Ja sit sänkyvaattehii oli. Siäl on sänky vieläkin nyt siel aitas. Siel oli aika mukava kesäl nukkuu juu. Mut ei uskallettu laskee poikii, sinne millää.

MP: Onkos niit pojil mitää semmosii pyrkimälukui mitä ne olis lukenu siäl oven takana?

HV: ((Nauraa)) Kyllähän ne koittivat lukee.


Litteroinut Anni Tiirikainen, litteroinnin tarkastanut Eeva Yli-Luukko.