Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kaikki murrenäytteet

Tämän sivun alla on esitelty Kymenlaakson murrenäytteet näytteen nimen mukaan aakkostettuna.

Näytteitä on kaikkiaan 93 kappaletta, ja ne kuuluvat Suomen kielen nauhoitearkiston (SKNA) kokoelmiin. Kunkin ääninäytteen yhteyteen on liitetty nauhoitteesta litteroitu teksti.

Murrenäytteet on valinnut ja litteroinut Anni Tiirikainen. Litteroinnit on tarkistanut Eeva Yli-Luukko.