Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Siilinjärven murrenäyte

Siilinjärvi sijaitsee Kuopion pohjoispuolella. Siilinjärven murre kuuluu Pohjois-Savon murteisiin, kuten aiemmin esitelty Rautalammin murrekin. Siilinjärven neliosainen murrenäyte ”Kesäpiimä” on luettavissa ja kuunneltavissa ensimmäiseltä alasivulta. Toisella alasivulla on kerrottu paikkakunnan nimen taustasta.

Pohjoissavolainen puhe on usein sävelkulultaan matalahkoa, eikä siinä ole suuria sävelkorkeuden vaihteluita. Tyypillisiä piirteitä on pitkien väljien vokaalien diftongiutuminen, esimerkiksi jää > jiä, kaappi > kuappi. Jotkut diftongit puolestaan redusoituvat eli oikenevat pitkiksi vokaaleiksi, esimerkiksi jauho > jaaho.

Tunnusomainen savolaisuus on vokaalialkuisissa sanoissa esiintyvä luja aluke (´) eli laryngaaliklusiili tai puristussupistuma. Luja aluke kahdentuu, jos edeltävän sanan lopusta on heittynyt -n tai -k , esimerkiksi tahi´ ´ei, pantii´ ´uunii.