Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Siilinjärven murrenäyte

Siilinjärvi sijaitsee Kuopion pohjoispuolella. Siilinjärven murre kuuluu Pohjois-Savon murteisiin, kuten aiemmin esitelty Rautalammin murrekin. Siilinjärven neliosainen murrenäyte ”Kesäpiimä” on luettavissa ja kuunneltavissa ensimmäiseltä alasivulta. Toisella alasivulla on kerrottu paikkakunnan nimen taustasta.

Pohjoissavolainen puhe on usein sävelkulultaan matalahkoa, eikä siinä ole suuria sävelkorkeuden vaihteluita. Tyypillisiä piirteitä on pitkien väljien vokaalien diftongiutuminen, esimerkiksi jää > jiä, kaappi > kuappi. Jotkut diftongit puolestaan redusoituvat eli oikenevat pitkiksi vokaaleiksi, esimerkiksi jauho > jaaho.

Tunnusomainen savolaisuus on vokaalialkuisissa sanoissa esiintyvä luja aluke (´) eli laryngaaliklusiili tai puristussupistuma. Luja aluke kahdentuu, jos edeltävän sanan lopusta on heittynyt -n tai -k , esimerkiksi tahi´ ´ei, pantii´ ´uunii.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången