Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Peräseinäjoen murrenäyte

Peräseinäjoen murre on eteläpohjalaismurretta. Murrepiirteet ovat pitkälti yhtenevät naapuripitäjän Ilmajoen murteen kanssa. Etelä-Pohjanmaa on muutenkin ollut hyvin yhtenäinen ja selvärajainen murrealue. Leimallisia murrepiirteitä ovat esimerkiksi r-äänteen esiintyminen yleiskielen d:n vastineena, svaa- eli välivokaalin runsas ilmeneminen sekä painottomien i-loppuisten diftongien oikeneminen pitkäksi vokaaliksi.

Peräseinäjoen murrenäyte ”Karvakenkäkin narajaa kun oikeen on pakkaanen” on kuunneltavissa ja luettavissa ensimmäisellä alasivulla. Näyte on jaoteltu seitsemään osaan. Toisella alasivulla on esitelty joitakin näytteessä ilmeneviä Peräseinäjoen murteelle ominaisia piirteitä sekä kerrottu lyhyesti alueen historiasta.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången