Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Jämsän murrenäyte

Jämsän murre kuuluu savolaismurteiden Päijät-Hämeen ryhmään.  Alueen asutus on hämäläispohjaista, mutta idästä tullut muuttoliike savolaisti murteen. Etenkin äänneasu muuttui savolaiseksi, kun taas vanhat hämäläisperäiset sanat monesti säilyivät.

Jämsän murrenäyte ”Kevät on kaskenpolton aikaa” on kuunneltavissa ja luettavissa ensimmäisellä alasivulla. Näyte on jaoteltu neljään osaan. Toisella alasivulla on eritelty joitakin Jämsän murteelle ominaisia piirteitä. Kolmas alasivu käsittelee alueen savolaista historiaa.