Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Ja-sana adverbina ja konjunktiona

Askolan murteessa ja-sanaa käytetään kahdessa eri yhteydessä, joko adverbina tai konjunktiona. Adverbina käytettynä ja-sana saa merkityksen 'myös'. Homonyymisestä rinnastuskonjunktiosta sen erottaa vahva painollisuus.

Kuvassa 1 Askolan murteen iskevä painotus näkyy terävinä huippuina sävelkäyrässä. Painolliset ja-sanat on osoitettu nuolella.

Ja adverbina
Kuva 1. Painollisen ja-sanan sävelkäyrä.

Sanoja tai lauseita yhdistävänä rinnastuskonjunktiona ja-sana on painoton. Kuvassa 2 ja-sanan sävelkäyrä jää huomattavasti painohuippuja PIISkakuarma ja JAlakapuu alemmaksi. Vähäinen nousu nuolen kohdalla osoittaa jatkuvuutta.

Ja konjunktiona
Kuva 2. Painottoman ja-sanan sävelkäyrä.

Sävelkäyrät on tehty Praat-ohjelmalla.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången