Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Murrenäytteet

Kauden murre -kokoelma sisältää murrenäytteitä 18 pitäjästä eri puolelta Suomea. Näytteet ovat kuunneltavissa ja luettavissa pitäjittäin jaotelluilta alasivuilta.

Näytteissä puhutaan muun muassa kinkereistä ja muista kirkollisista perinteistä, mutta myös kansanperinteestä ja uskomuksista. Kielenoppaat kertovat arjesta ja elinkeinoista, kuten kaskeamisesta ja tervanpoltosta. Lisäksi monessa näytteessä muistellaan vanhan ajan joulunviettoa ja jouluruokia.

Murrenäytteet on Suomen kielen nauhoitearkistosta (SKNA) valinnut ja litteroinut Eeva Yli-Luukko. Karttapiirrokset selityksineen on laatinut Anneli Hänninen Suomen murteiden sana-arkiston (SMSA) kokoelmien perusteella.