Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Lisätietoa liudennuksesta ja prosodiasta

Tämän sivun alle on koottu syventävää lisätietoa kahdesta kielen ilmiöstä, jotka esiintyvät sivuston murrenäytteissä. Alasivuilla esitellään liudennusta ja prosodiaa.

Suomen murteissa liudennus (eli palatalisaatio) on itäinen murrepiirre.  Yleensä liudennus on kadonneen i:n jättämä jälki viereisessä konsonantissa.

Prosodia on yleistermi niille äännettä laajemmille ilmiöille, jotka vaihtelevat yhden puhejakson kuluessa. Vaihtelua ilmenee esimerkiksi puheen sävelkorkeudessa, voimakkuudessa, nopeudessa ja painotuksessa.