Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kauden murre

Kauden murre -sarjassa esitellään Suomen murteita ääninäytteiden ja niitä vastaavien litteroitujen tekstien avulla. Murrenäytteitä on kaikkiaan 18 pitäjästä.

Suureen osaan näytteistä on liitetty selvitys kyseisen murteen tuntomerkeistä. Esiintyvät murrepiirteet voivat olla äänne- ja muoto-opillisia piirteitä tai murresanoja. Selitettyjen sanojen levikkiä havainnollistetaan kartoilla. Joidenkin murrenäytteiden yhteydessä on lisäksi esitelty puheen prosodiaa, esimerkiksi painotusta, sävelkulkua ja rytmiä.

Valikon Murrenäytteet-sivun alla on esitetty murrenäytteet aakkostettujen pitäjien mukaisessa järjestyksessä. Levikkikartat-kohdassa on aakkosellinen hakemisto kokoelmassa esitettyihin murresanojen levikkikarttoihin. Viimeisessä Lisätietoa liudennuksesta ja prosodiasta -osiossa on esitelty kahta murteissa keskeistä kielenilmiötä, liudennusta ja prosodiaa.

Maalaisidylli. Kuva: Ilona Paajanen, Kotus.
Vanhoille aluemurteille ominaista maalaisidylliä. Kuva: Ilona Paajanen, Kotus.