Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Murreäänitteitä

Maalaismaisemaa. Kuva: Kuva-Plugi.
Maalaismaisemaa. Kuva: Kuva-Plugi.

Tyypillinen murreäänite on haastattelu, jossa tutkija tai opiskelija kyselee 1800-luvulla syntyneeltä henkilöltä entisajan elämästä, työtavoista, vapaa-ajan vietosta ja käsityksistä. Haastateltavat ovat yleensä asuneet kotiseudullaan koko ikänsä ja toimineet maatalouden, kalastuksen ja muiden luontaiselinkeinojen piirissä, mutta myös kaupunkilaisia ja muiden ammattien harjoittajia on mukana.  

Suomea puhutaan ja on puhuttu myös Suomen rajojen ulkopuolella. Nauhoitearkistossa on suomenkielisiä äänitteitä myös Inkeristä, Ruotsista, Norjasta, Amerikasta ja Australiasta.

Murrehaastattelut perustuvat yleensä niitä varten tehtyyn aihelistaan, mutta eivät ole listaan täysin sidoksissa vaan etenevät haastateltavan kiinnostuksen mukaan, ja tämän omat elämänvaiheet ja arvostukset pääsevät hänen halutessaan myös esiin. Pienemmässä osassa äänitteitä haastatteluun osallistuu kaksi tai useampia murteenpuhujia, jolloin äänitteessä on myös enemmän spontaanin keskustelun piirteitä.

Valtaosa murreäänitteistä perustuu vuonna 1959 aloitettuun laajaan keruuohjelmaan. Uudempia äänitteitä, joissa haastatellaan systemaattisesti eri-ikäisiä puhujia, on syntynyt Murteenseuruuhankkeen yhteydessä.