Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Litteraatiot, sisällysluettelot, asiakortisto

Vuosina 1963–1976 arkiston äänitteistä laadittiin sisällysluetteloja ja asiakortistoa. Noin 20 prosenttia äänitteiden sisällöstä on luetteloitu. 1960-luvulta lähtien nauhoitteita on myös litteroitu eli siirretty kirjainasuun. Käsinkirjoitettuja litterointeja on valmiina arviolta 1 000 tunnista. Kerääjien nauhoitteista tekemät keruukertomukset, litteraatiot ja sisällysluettelot on digitoitu.

Arkiston ainesta on julkaistu vuosina 1976–2000 Kotuksen Suomen kielen näytteitä -sarjassa 50 vihkoa, jotka kukin sisältävät puolikarkealla tarkekirjoituksella tehdyt kahden tunnin litteroinnit. Julkaisut edustavat tasaisesti eri murrealueita. Myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 15-osaiseksi ehtinyt sarja Kotiseudun murrekirjoja koostuu enimmäkseen nauhoitearkiston aineksesta.

Arkiston valokuvakokoelma, joka käsittää noin 7 000 valokuvaa kielenoppaista ja haastattelutilanteista, on siirretty Museoviraston kuva-arkistoon.