Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kulttuurihistoriallisia äänitteitä

Suomen kielen nauhoitearkiston kokoelmissa on kielitieteellisen aineksen ohella moninaisia kulttuurihistoriallisia nauhoitteita: kirjailijahaastatteluja, tutkijain muistelmia, tallenteita yliopiston tapahtumista, tallenteita kielentutkimuksen alaan kuuluvista radio-ohjelmista ja niin edelleen. Nauhoituksia on tehty 1960-luvun alusta lähtien ja nauhoitteita on yli 3 100 tuntia.

Kirjailijahaastatteluista mainittakoon muun muassa Ilmari Kiantoa, Väinö Linnaa, Veijo Merta, Kalle Päätaloa, F. E. Sillanpäätä ja Mika Waltaria koskevat haastattelut. SKNA:ssa on niin ikään tutkijoita koskevia haastatteluja, kuten Paul Aristea, Hans Frommia, Erkki Itkosta, Terho Itkosta, Lauri Kettusta, Viljo Nissilää, Lauri Postia, E. N. Setälää sekä Pertti Virtarantaa koskevat haastattelut.

Arkistossa on myös  runsaasti haastatteluaineistoa porotaloudesta. Poromiehet kertovat -hankkeessa kerättiin vuosina 2009–2011 Kordelinin säätiön rahoituksella haastatteluaineistoa poroelinkei­non nykytilasta (33 haastattelua, n. 70 tuntia). Hankkeessa olivat mukana J. Juhani Kortesalmi, Matti Särkelä (Paliskuntain yhdistys) ja Toni Suutari (Koti­maisten kielten keskus).

Poromiehet kertovat -hanke oli jatkoa vanhojen, koneellistumista edeltävän ajan muistavien poromiesten haastatteluille, joita tehtiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa vuo­sina 2006–2008 (37 haastattelua, n. 66 tuntia). Näiden hankkeiden aineistot luovat jatkumoa var­haisemmille porohaastatteluille, joita on arkistoissa jo 1960-luvulta alkaen.

Porohaastattelut muo­dostavat kokonaisuuden, jonka sisältämä muistitieto kattaa yli sadan vuoden ajanjakson ja jossa haastateltujen syntymävuosi­kymmenet ulottuvat 1870-luvulta 1980-luvulle. Kulttuurihistorial­listen ja sosiologisten aiheiden lisäksi aineistot sopivat hyvin myös esimerkiksi pohjoisen Suo­men puhekielen tutkimukseen. Aineistot ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden vapaasti käytettävissä.

SKNA:ssa on myös Tauno Kuusimäen keräämä 80 tunnin jääkäriperinnekokoelma. Haastattelut on tehty 1960-luvun lopussa ja 1970-luvulla. Materiaali on avattu tutkimuskäyttöön 25.2.2015.