Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kirjallisuutta

Puhutun kielen aineistoja käsittelevää kirjallisuutta.


Keresztes, Laszlo 1983: Magyar anyag Helsinkiben a finn hangarchivumban. – Árpád Sebestyén (toim.), Magyar nyelvjárások XXV. A Kossuth Lajos tudományegyetem magyar nyelvtudományi intezetének évkönyve, s. 121–126. Debrecen.

Lyytikäinen, Erkki 1979: Suomen kielen nauhoitearkisto 20-vuotias. – Yliopisto, Helsingin yliopiston tiedotuslehti, vsk. 4 (27) n:o 11, s. 3–5. Helsinki.

Lyytikäinen, Erkki  1982: Nauhoitusmatkalla Ruijassa. – Pekka Laaksonen & Pertti Virtaranta (toim.), Ulkosuomalaisia, s. 151–165. (Kalevalaseuran vuosikirja 62.) Helsinki.

Lyytikäinen, Erkki  1984–1985: A Finn Nyelv Hangarchivuma. – Árpád Sebestyen (toim.), Magyar nyelvjárások XXVI–XXVII. A debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem magyar nyelvtudományi intezetének evkönyve. Debrecen.

Lyytikäinen, Erkki – Yli-Paavola, Jaakko 2010: Suomen kielen nauhoitearkisto 50-vuotias. – Virittäjä 3/2010, s. 411–419.

Mustajoki, Heidi 2008: Kotus digitoi Setälän arkiston parlogrammeja. – Arkistoviesti 3/2008, s. 38. Arkistolaitos: Helsinki.

Raevaara, Liisa 2014: Videoitujen ja äänitettyjen keskusteluaineistojen jatkokäyttö, lupakäytänteet ja  arkistointi. - Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja / toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti. S. 158–165. Helsingin yliopisto: Helsinki.

Rekunen, Jorma 1981: Nauhurit ja haastattelutekniikka. – Dokumentointi museotyön osana, s. 53–56. (Satakunnan museon julkaisuja 1.) [Moniste.]

Rekunen, Jorma – Yli-Paavola, Jaakko 1965: The Finnish Language Tape Archives. – Pertti Virtaranta, Terho Itkonen & Pentti Soutkari (toim.), Castrenianum: the centre of research into Finnish and its related languages, s. 41–46. Helsinki.

Rekunen, Jorma – Yli-Paavola, Jaakko 1975: Suomen kielen nauhoitearkisto. – Eila Hämäläinen & Kaisu Juusela (toim.), Castrenianum: suomen ja sen sukukielten tutkimuskeskus, s. 61–70. (Castrenianumin toimitteita 10.) Helsinki.

Rekunen, Jorma – Yli-Paavola, Jaakko 1975a: Das Tonbandarchiv der finnischen Sprache. – Eila Hämäläinen & Kaisu Juusela (toim.), Castrenianum: Forschungszentrum für Fennistik und Finnougristik, s. 67–77. (Castrenianumin toimitteita 11.) Helsinki.

Siiroinen, Mari 2010: Aikamatkoja ja nykypäivää äänitallenteiden maailmassa. Suomen kielen nauhoitearkiston 50-vuotisjuhlavuoden satoa. – Virittäjä 3/2010, s. 420–422.

Soutkari, Pentti 1964: Murteennauhoittajien koulutusta kesäyliopistoissa 1962–1964. – Virittäjä 68, s. 366–371.

Suomen kielen nauhoitearkisto (SKNA). – Nordisk Folkedigtning og Folkemusik: inventering af originalmateriale i nordiske institutioner, s. 175–177. (NIF Publications No. 1.) København, 1972.

Suomen kielen nauhoitearkisto (SKNA). – A Guide to Nordic Tradition Archives, s. 55–58. (NIF Publications No. 7.) Turku, 1978.

Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta. [Monistettu vuosikertomus v. 1959–1964, painettu v. 1965–1982.]

Suutari, Toni 2007: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen saamelaisaineistot. – Marko Jouste (toim.), Kohtaaminen – Gávnnadeapmi. Seminaarikirja suomalaisten äänitearkistojen saamelaisaineistoista, keräyksestä ja käytöstä, s. 46–55. Inari, 2007.

Suutari, Toni 2008: Suomen kielen nauhoitearkiston Luoteis-Venäjältä kerätyt äänitteet. – Musiikin suunta. Vienan meren rannikoiden musiikkikulttuurit 3–4/2008, s. 99–102. Suomen etnomusikologinen seura: Helsinki.

Suutari, Toni 2009: Menneisyyden äänet kuultaviksi. – Akti 1/2009, s. 9. Arkistolaitos: Helsinki.

Suutari, Toni 2009: Ljud ur det förflutna kan åter avlyssnas. – Nordisk Arkivnyt 3/2009, s. 162–163. Þjóðskjalasafn Íslands: Reykjavík.

Suutari, Toni 2010: Suomen kielen nauhoitearkisto – vireä viisikymppinen. – Virittäjä 3/2010, s. 423–426.

Suutari, Toni 2016: Kohti avoimia ja osallistavia aineistopalveluja. - Kielikello. 2 /2016, s. 4–6. Helsinki.

Syväjärvi, Jouko 2009: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus). Nimiarkisto ja Suomen kielen nauhoitearkisto. – Sukuri. Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n jäsenlehti 3/2009, s. 14–15, 20. Vantaa.

Virtaranta, Pertti 1956: Suomen murteiden tallentamisesta uusin teknillisin apukeinoin. – Virittäjä 60, s. 146–153.

Virtaranta, Pertti 1959: Suomen kielen tutkimuksen näköaloja. – Virittäjä 63, s. 441–451.

Virtaranta, Pertti  1963: Über die Sicherstellung von Sprachmaterial aus dem Finnischen und den verwandten Sprachen in jüngster Zeit. – Gyula Ortutay (toim.), Congressus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960, s. 295–304. Budapest.

Virtaranta, Pertti  1966: Suomen kielen ja sen sukukielten kielenainesten sodanjälkeisestä tallennustyöstä Suomessa. – Virittäjä 70, s. 18–188.

Virtaranta, Pertti  1968: Über das Sammeln von finnischem und finnisch-ugrischem Sprachgut in Finnland nach dem Zweiten Weltkrieg. – Congressus secundus internationalis fenno-ugristarum Helsingiae habitus 23.–28.VIII 1965, Pars I, s. 575–586. Helsinki.

Virtaranta, Pertti  1970: Tendances récentes et situation actuelle de la finnistique. – Études finno-ougriennes V, s. 119–128. Paris.

Virtaranta, Pertti  1973: Kirjailijanauhoituksista Suomessa yhden esimerkin valossa. – Finsk-ugriska småskrifter utgivna av Seminariet för finsk-ugriska språk vid Lunds universitet 2, s. 20–28. Lund.

Virtaranta, Pertti  1981: Das finnische Tonbandarchiv – Geschichte und Gegenwart. – Heikki Leskinen (toim.), Heutige Wege der finnischen Dialektologie, s. 175–189. (Studia Fennica 24.) Helsinki.

Virtaranta, Pertti  1983: Erään tutkimusmatkan kuvaus. - Juhlakirja Erkki Ala-Könnin 70-vuotispäiväksi 2. 2. 1981, s. 139–174. (Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 10.) Vammala.

Yli-Luukko, Eeva 2010: Hämäläisten laulu – puheen melodinen jaksottaminen. Intonaationtutkimusta 50-vuotiaassa Suomen kielen nauhoitearkistossa. – Virittäjä 3/2010, s. 396–409.

Yli-Paavola, Jaakko 1970: Vuosikymmen kielennauhoitusta. Suomen kielen nauhoitearkiston toimintaa v. 1959–1968. (Tietolipas 60.) Vammala.

Yli-Paavola, Jaakko 1980: Murteennauhoittajan keruukertomus. – Pekka Laaksonen (toim.), Kertojat ja kuulijat, , s. 207–210. (Kalevalaseuran vuosikirja 60.) Helsinki.

Yli-Paavola, Jaakko 1982: Kiveliöitten kansaa kuulemassa. – Pekka Laaksonen & Pertti Virtaranta (toim.), Ulkosuomalaisia, s. 166–174. (Kalevalaseuran vuosikirja 62.) Helsinki.

Yli-Paavola, Jaakko 1984a: Suomen kielen nauhoitearkisto 25-vuotias. – Korkeakoulutieto 3/1984, s. 34–36. Helsinki.

Yli-Paavola, Jaakko 1984b: Suomen kielen nauhoitearkisto – tietolähde myös historian tutkijoille. – Arkistotiedote 2/1984, s. 7–10. Helsinki.

Yli-Paavola, Jaakko 2000: Suomalaiset haluavat tietää äidinkielestään. [Erkki Lyytikäisen haastattelu.] – Acatiimi 10/00.

Äänitearkistokomitean mietintö. (Komiteanmietintö 1970: B 20.) Helsinki.